Stortingspolitiker Akhtar Chaudhry er imponert over bergenspolitiet.

— Jeg er forundret over at Oslo ikke klarer å få kontroll med aggressiv tigging når de har klart det i Bergen, sier den profilerte SV-politikeren.

I Bergen for å lære mer

I dag har Chaudhry møtt politijurist Arne Fjeldstad og mangfoldspatruljen i Bergen for å lære mer om hvilke metoder bergenspolitiet har tatt i bruk for å kvitte seg med problemet her.

— De har klart det i Norges nest største by. Både Oslo og Bergen er Høyre-styrt, vi har samme politi og samme lover. Hvorfor klarer de det ikke i hovedstaden? For en gangs skyld har Bergens byråd klart å ordne opp, sier Chaudhry.

Jeg er forundret over at Oslo ikke klarer å få kontroll med aggressiv tigging når de har klart det i Bergen

Prosjekt Gateaktivitet

Fjellstad er glad for at et medlem av justiskomiteen interesserer seg for jobben de har gjort i Prosjekt Gateaktivitet, som startet 1. januar i år og medfører meldeplikt for alle som driver innsamling av penger, spilling og gatesalg i Bergen kommune.

— Det handler om å «ta gaten tilbake», få litt orden og system igjen i det offentlige rom, der vi har fått klager fra publikum. Telefonselgere, roseselgere og andre kan ikke bare ta seg til rette i det offentlige rom. De må forholde seg til Bergen kommunes spilleregler, sier Fjellstad.

Flere har jobbet med prosjektet i tillegg til sine vanlige oppgaver. Totalt har det kostet politidistriktet ett årsverk.

Se til Bergen!

Chaudhry er imponert over innsatsen og er ikke i tvil om at Bergens fremgangsmåte må tas i bruk over hele landet.

— Mens Oslo-politiet bare etterlyser forbud mot tigging, har Bergen gått nye veier. De bekrefter at de har det verktøyet de trenger lovmessig for å få bukt med aggressiv tigging. Samtidig er det overraskende at det ikke koster så mye å få det gjort. Nå må Oslo-politiet slutte å syte, og snart begynne å levere, sier Chaudhry.

— Nå må du ikke sette oss og Oslo-politiet opp mot hverandre. Jeg har stor respekt for de utfordringene Oslo-politiet sliter med, kommer det raskt fra Fjeldstad.

Myk tilnærming

Bergenspolitiet mener de har redusert antall tiggere i Bergen sentrum fra cirka 30 i 2008-09 til seks-åtte nå. Hvor de andre har tatt veien, har politiet ikke oversikt over. Det har heller ikke vært et mål for dem å redusere antallet.

— Tigging er tillatt i Norge. For politiet handler dette om å gi borgerne trygghet. Da vi hadde mange aggressive tiggere i sentrum, følte ikke folk seg trygge. Det har vi gjort noe med, sier Fjellstad.

En myk tilnærming har gitt politiet kontakt med og tillit hos grupper de ellers ikke ville hatt kontakt med. De er tryggere enn før i vurderingen av om menneskehandel er en del av tiggernes virksomhet.

— Mangfoldspatruljen har vist seg veldig godt egnet til å få kontakt med denne gruppen, sier Fjellstad.