— Selv om det ikke er passasjerer med, er det alvorlig å stå til rors på et fartøy du ikke er sertifisert til å føre. Men det er selvsagt skjerpende hvis man også frakter passasjerer, sier han.

Han har fått oversendt fra Sjøfartsdirektoratet saken der eieren av blåtur-båten MS «Byfjorden» har erkjent å ha ført fartøyet uten de nødvendige sertifikatene.

— Jeg har bedt ham komme med en nærmere redegjørelse, sier Ramsøy.

Sjøfartsinspektøren vil ikke kommentere hva han tror vil bli utfallet i denne konkrete saken.

Det vanlige er at politiet, etter anbefaling fra sjøfartsinspektøren, utsteder forelegg til skipsførere som ikke overholder sertifikatplikten. Størrelsen på forelegget kan variere, men det finnes eksempler på at beløpet er kommet opp i 50.000-100.000 kroner, alt etter hvor alvorlig forseelsen har vært.