— Bensinavfallet til Elfenbeinskysten og Sløvåg er ikke farligere enn vanlig bensin. Det kan ikke drepe folk, sier Eric de Turckheim (bildet). Han er en av gründerne bak Trafigura, selskapet som leverte giftig bensinavfall til både Elfenbeinskysten og Sløvåg.

I Elfenbeinskysten ble opp mot 100.000 skadet av avfallet, og ifølge myndighetene døde minst 16 personer.

— Helsemessig er det ingenting i veien for at vi kan gjenta leveringen av tilsvarende avfall i morgen, både til Vest Tank og Elfenbeinskysten, sier Trafigura-toppen til Bergens Tidende.

I går skulle straffesaken mot tre personer i det tidligere Vest Tank startet i Nordhordland tingrett. Men en forsvarer med det som skal være svineinfluensa gjorde at saken ble utsatt en uke.

Informerte ikke

De tiltalte i Vest Tank har nettopp ønsket at de Turckheim, sammen med de andre eierne i Trafigura, blir satt på tiltalebenken sammen med dem.

Grunnen er at Trafigura leverte avfall til Vest Tank, men uten å informere om en viktig detalj: At de visste at avfallet ikke kunne transporteres over EU-grenser. Det viser dokumentasjon som blant annet NRK og Guardian har.

Men det fikk Vest Tank aldri vite.

Derimot fikk de vite at avfallet ikke var vanlig vaskevann fra båter, men bensinavfall.

De Turckheim vil ikke svare på om Vest Tank ble behørig informert om innholdet i bensinlasten.

— Men jeg vi si at vi alltid opererer profesjonelt, og at vi ikke risikerer selskapers eller personers sikkerhet.

Han erkjenner samtidig at Trafigura ikke lenger håndterer bensinproduktet, men hevder det utelukkende skyldes den negative publisiteten og oppstyret saken har medført.

Vest Tank i Gulen ble overtatt av strategiske hensyn, ifølge Trafigura-toppen. Oljeanlegget ligger fornuftig plassert i forhold til transport av oljeprodukter.

Fortsatt bensinvasking var en av grunnene til at Trafigura fikk Alexela Logistics, der de er største enkeltstående aksjonærer, til å kjøpe Vest Tank.

«Influensaliknende»

Helseplagene befolkningen i Abidjan i Elfenbeinskysten opplevde, forklarer han dels med stress på grunn av indre uro og borgerkrig i landet. Han mener også at de panikkliknende tilstandene kan skyldes den vonde lukten, ikke fordi avfallet var giftig.

Trafigura har også hyret mer enn 20 egne eksperter. De har kommet frem til at avfallet «i verste fall kan føre til beskjedne og kortsiktige influensaliknende symptomer og bekymring». Ekspertene skulle vitne i forbindelse med et gruppesøksmål 31.000 ivorianere anla. Søksmålet endte med forlik, blant annet fordi ivorianernes advokater ikke fikk legge frem alt materialet sitt.

De Turckheim sier det «ugjendrivelig er bevist» at de påståtte dødsfallene, abortene, og til dels alvorlige helseskadene i Elfenbeinskysten ikke kan knyttes til avfallet.

- Har ikke gjort feil

Et sentralt spørsmål i striden er om avfallet inneholdt hydrogensulfid, en svært giftig gass.

— Nei. Det er kjemisk umulig, på grunn av høyt innhold av kaustisk soda og høye pH-verdier, sier han.

I selskapets interne rapport fra 2006, står det derimot at det finnes hydrogensulfid i avfallet. De Turckheim forklarer det med at rapporten var skrevet på et tidspunkt hvor de ikke visste nok om avfallet.

— Dere har ikke gjort noen feil eller noe det er grunn til å beklage?

— Et selskap som vårt kan ikke kutte hjørner. Vi må opptre profesjonelt, ellers vil vi bli eliminert i den internasjonale konkurransen. Jeg kan ikke se at vi har gjort noen feil, sier Eric de Turckheim.

— Sier du deg villig å komme til Norge for å vitne i saken om Vest-Tank?

— Personlig har jeg ikke nok kunnskaper om saken til at det er en aktuell problemstilling. Våre ansatte som eventuelt innkalles, vil avgjøre dette i samråd med sine egne advokater. Vi som selskap kan ikke beslutte at våre ansatte skal vitne.