Gutten, som i mellomtiden har blitt 18 år, er nå dømt for voldsepisoden i Nordhordland tingrett.

Gutten ble hentet av moren i bil etter at han hadde vært hos en kamerat. Der hadde han inntatt store mengder alkohol, og de to begynte å krangle om dette i bilen.

Knuste brillene

Gutten slo da til moren så hardt at brillene ble knust. Hun fikk et kutt over høyre øye, og blødde mye. På tross av dette klarte hun å kjøre hjem, mens sønnen gikk ut av bilen.

Da 17-åringen kom hjem begynte han å knuse ting på kjøkkenet. Da moren forsøkte å roe ham ned, og konfronterte ham med drikkingen hans, slo han henne flere ganger i ansiktet. Etter at hun falt i bakken fortsatte han med å sparke henne, og stoppet ikke før morfaren hans kom inn og fikk roet ham ned.

Dømt til samfunnsstraff

— Tiltalte slo løs på henne som om hun var en død ting, heter det i dommen fra tingretten, som også finner at slagene og sparkene er nært opptil mishandling.

Retten legger likevel til at handlingen fremstår som en enkeltstående hendelse, og at 17-åringen ikke har noe generelt problem i forhold til vold.

Under noe tvil har retten derfor dømt ham til samfunnsstraff i 60 timer, subsidiært 60 dager i fengsel.