– Med god oppførsel vil han slippe ut av mitt fengsel etter at 50 prosent av tiden er unnagjort. Ok. No problem, sier fengselssjef Chuda Mani Sharma.

– Men det gjelder ikke alle. Vi følger med på dem, legger han til.

Fengselssjefen forklarer at mange innsatte slippes ut før tiden ved bestemte høytidsdager. 130 av de 503 mannlige fangene har oppgaver for ledelsen, blant annet å sørge for ro og orden og rapportere om oppførsel.

– De er våre øyne og ører, og vet hva de skal se etter. Kjenner du uttrykket «en slange finner best føttene på en slange»? Men vi sjekker selv også, sier Sharma.

Han hevder den store graden av selvstyre, og den personlige friheten bak murene, fungerer bra.