For noen år siden opplevde en lærer ved en videregående skole i Bergen å bli truet av faren til en elev. Det som læreren trodde var en elevkonflikt som kunne løses, ble plutselig mye mer dramatisk.

— Under et møte på rektor sitt kontor knytter faren nevene og går mot meg og sier at han skal ta meg. Han sier: «Jeg har tatt lærere før og kan ta deg på skolen eller utenfor skolen», forteller læreren som ønsker å være anonym.

Ifølge læreren hadde faren også tidligere oppsøkt skolen for å få tak i vedkommende.

— Det var en skremmende og fryktinngytende opplevelse. Jeg ble redd. Redd for at jeg skulle treffe på faren på skolen, på vei hjem eller på byen.

En lærer skal aldri stå alene når han eller hun opplever vold

Ragnhild Lied, Nestleder i Utdanningsforbundet

- Ville anmelde saken

Læreren forteller at det ikke kom noe ut av møtet og at trusselen fra faren først ble utelatt i møtereferatet. Men etter at læreren påpekte dette, ble den likevel tatt med.

— Det signaliserer at arbeidsgiver er så livende redd for elevklager, at de glemmer sitt ansvar som arbeidsgiver.

Læreren bestemte seg for å politianmelde hendelsen og fikk støtte fra rektor. Men så kom kontrabeskjeden fra rektor og det læreren beskriver som trenering av saken.

— Jeg måtte stadig be om at saken skulle behandles og at den måtte sluttføres. Det var jævlig ubehagelig og de gikk ut over hverdagen og livet mitt.

Læreren forsøkte alt og tok blant annet kontakt med Norsk Lektorlag lokalt og på fylkesnivå. Læreren trakk også inn hovedverneombudet, men til ingen nytte. Etter vel et år, endte saken i en skuff.

— Skal ikke skje

Utdanningsforbundet er Norges tredje største fagforening og jobber blant annet med å ivareta interessene til lærere som er medlem her. Nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, forteller at de innimellom får rapporter om voldsepisoder mellom elever og lærere.

— Vi mener at hvert eneste voldstilfelle er et for mye. Det er en svært beklagelig hendelse som ikke skal skje, men det skjer dessverre av og til, sier Ragnhild Lied.

Hun tror slike voldsepisoder skjer oftere enn det de får melding om.

— Her kan det nok ligge mørketall. Vi opplever at en slik hendelse ofte fører til at det er flere som forteller om lignende hendelser.

Ifølge Lied er de tillitsvalgte ved skolene godt rustet til å håndtere slike situasjoner.

— Vi er opptatt av at våre tillitsvalgte skal bidra og hjelpe en som blir utsatt for vold. Oppgaven deres er å passe på at skolens rutiner blir fulgt opp for at ledelsen skal ta tak i dette. Slike saker skal ikke dysses ned.

- Lærere står alene

Utdanningsforbundet får rapporter fra lærere som forteller at de ofte må stå alene i slike situasjoner.

— Slik skal det ikke være. En lærer skal aldri stå alene når han eller hun opplever vold. Det er skoleledelsenes ansvar å ta tak i dette og det må de være tydelig på, sier hun.

Hun understreker at en lærer ikke skal være nødt til å gå til politiet alene med saken, men at han eller hun skal melde fra til skoleledelsen.

— Så er det opp til ledelsen å avgjøre om de vil håndtere saken selv eller gå videre til politiet, eventuelt om barnevernet skal kobles inn. Foreldre og foresatte skal i alle fall involveres, sier hun og legger til:

— Når saken bare dysses ned, er det mange lærere som opplever at hendelsen er deres feil og at de mislykkes i jobben.

Læreren mener at ledelsen, skolen og system må vise handling å stille seg bak lærerne slik at flere kan stå frem med sine saker.

— Jeg velger å stå frem nå for det allmennpreventive hensyn. For å fortelle samfunnet at det her er en upløyd mark som det må gjøres noe med. Vi kan ikke tillate at slik ting skjer og at sakene bare dysses ned.