— Slike idioter finnes over alt. Det er jo også det vi har flyktet fra. Vi synes sikkerheten for alle nordmenn er veldig viktig.

Det sier datteren til den nåværende lederen i Førde Islamske senter, Mohammad Ibrahim Hoje Zargoon.

Hun uttaler seg på vegne av faren, men ønsker ikke eget navn brukt i dette intervjuet.

Gudshus I går morgen ble en 37 år gammel mann pågrepet i Duisburg i Tyskland. Ifølge VG var han på ferie sammen med kone og to barn da han ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon.

37-åringen kom til Førde i 1999. I 2002 startet han Førde islamske senter sammen med tre andre menn, blant dem Mohammad Ibrahim Hoje Zargoon, som i dag er leder. Han er norsk afghaner.

— Det ble søkt Fylkesmannen om å bygge en moské i 2002, fordi vi ønsket å ha vårt eget gudshus og få egne gravplasser.

I 2002 skal imidlertid den siktede ha flyttet for å starte et nytt liv på Østlandet.

— Vi har ikke hatt så mye kontakt med ham etter det, forklarer hun.

Konflikt

En konflikt om det nye senteret skal ha ført til at flere flyttet fra Førde.

— Vi hadde på det meste 500 medlemmer. Mange flyttet da til Østlandet. Nå er vi rundt 200 medlemmer, forteller kvinnen.

Hun understreker at deres medlemmer er glade for at PST har aksjonert og at håper de som er skyldige blir tatt.

Hun understreker at medlemmene har mange norske venner og står på samme side som dem i denne saken.

— Vi blir bare lettet hvis de skyldige blir tatt, sier kvinnen.

VG oppsøkte i går blokken i Oslo, der 37-åringen nå skal bo. Der var det mørkt og gradinene trukket fra.