– Det er EU som har besluttet utseendet på helsetrygdkortet og hasteblanketten. EU har også bestemt at hjelpetekstene skal skrives på hvert enkelt lands språk. Slik var det også på den tidligere E 111-blanketten, opplyser Wulff.

Siden blankettene er like i alle land, er det meningen at myndighetene skal skjønne hvilke opplysninger som står i hvilke felt. Anne-Karin Misjes erfaringer i Riga viser at det ikke alltid er tilfelle.

– Det er hvert enkelt land sitt ansvar å sørge for at blanketten er kjent blant landets helsepersonell. Dersom legen ikke kjenner til kortet, vil du selv måtte legge ut for behandlingen, eller du kan be om å få regning. Når du kommer hjem, sender du kvitteringene til ditt lokale NAV-kontor, som vil refundere det du har krav på, sier Wulff.