I disse dager er saken oppe for retten i Orange County i Orlando. Myndighetene nekter Sultaana Freeman å ha et bilde hvor det meste av ansiktet er tildekket som foto på førerkortet.

Freeman på sin side mener at et fotografi av hele ansiktet ikke er forenlig med Koranen.

Godt nok for førerkortet? Det mener Sultaana Freeman.
REUTERS