• At mennesket kommer til å forlenge levetiden i det neste århundret, er slett ikke utenkelig, mener professor Anders Goksøyr i Bergen.

Han er professor i molekylærbiologi og forskningssjef ved Biosense, og ikke avvisende til påstanden om at mennesket kan bli i stand til å bli 200 år en gang i fremtiden.

— Så du tror på muligheten for «evig liv»?

— 200 år er ikke det samme som evig liv, og jeg tror ikke at dette er mulig i løpet av 20-30 år. Man skal heller ikke alltid stole på at forskningsresultat er overførbare fra organismer eller modeller til mennesker, sier Goksøyr.

— Men etter hvert som vi kommer frem til ny kunnskap om dietter og livsstil, er ikke dette utenkelig.

Goksøyr har beskrevet seg selv som 150-åring i år 2107 i boken «Genenes tidsalder» fra 1994. Sin høye alder i den idylliske fremtidsutopien skyldes spesialutviklede frukter med mineraler og vitaminer, jevnlige genreparasjoner, samt mindre forurensning og miljøbelastning.

— Hvordan er det å være 150 år?

— I dette kapittelet hviler jeg ut etter 150-årsdagen min, så det er litt slitsomt.

— Kunne du tenke deg å bli så gammel selv?

— Det kommer an på. Hvis kroppen og hjernen fungerer, så. Men det er neppe gøy å leve i hundre år ekstra hvis man er senil og lite funksjonsdyktig, sier Goksøyr i det som må kalles et understatement.