— At det kan være noe å leke seg med dyr på denne måten, det har jeg problemer med å forstå, sier Torkjell Kjosås ved Kvamskogen Vaktsentral.

En onsdag formiddag i september fant han en død rev med store skader på parkeringsplassen ved Tokagjelet på Kvamskogen.

Reven hadde store hull i pelsen helt inn til beinet. Rundt bakbena var det bundet et tau.

— Dratt levende etter bil

Kjosås er ikke i tvil om hva som har skjedd med reven.

— Det ser vi jo. Noen har stoppet og gitt den mat, tatt den i bånd og hatt den i slepekroken på bilen. Så har de dratt den etter seg, levende.

Blod ved funnstedet og det at hodet ikke er ødelagt gjør at han tror reven må ha vært levende da den ble slept.

— Det som er mest skremmende er at de som har gjort det må være minst 18 år. De burde vite bedre, sier Kjosås.

Advarer mot mating

Reven er trolig en av tre rever på Kvamskogen som folk har matet, og som har vært nærmest tam.

Kjosås advarer nå mot å mate ville dyr.

— Det er ikke det lureste man kan gjøre. Man vil gjerne hjelpe til, men det beste er nok å jage dem, sier vaktmannen.

- Grov dyremishandling

Han gikk til politiet med bilder av reven.

— Ressurssituasjonen vår er ikke sånn at vi kan bruke ressurser på å få reven undersøkt, dessverre, sier Andor Helgheim, politioverbetjent ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Han har ikke sett noe slikt før.

— Hvis noen har slept den etter seg, enten den var død eller i live, er det ikke bra. Men hvis det er fakta at noen har slept den etter seg i live, er det veldig beklagelig. Det er dyremishandling på det groveste, sier han.

Avkuttet hale

Politioverbetjenten advarer mot å temme ville dyr.

— For noen år siden hadde vi to fjellrever langt oppi fjellet som ble matet og var ganske tamme. De ble funnet tyvskutt, med halene kuttet av, forteller Helgheim.

Etterforskning ble iverksatt ettersom fjellrev er fredet.

— Det kunne ikke slås fast om det var fjellrev eller rømt tamrev. Men de var veldig tillitsfulle og oppsøkte folk for å mat, sier politioverbetjenten.

Han understreker at for ville dyr er det best å klare seg selv.

— Å sosialisere dem og venne dem til folk, gjør at de før eller senere kan treffe på noen som misbruker tilliten.

Tror den var død

— Det ser helt grotesk ut, sier Arne Valland, distriktssjef for Mattilsynet i Hardanger og Voss når han får se bildet av reven.

Han vil likevel ikke slå fast at den har blitt mishandlet.

— Så vidt jeg kan bedømme, har det ikke skjedd mens den var i live. Da ville det vært mer blodige utredninger i sårene, sier Valland.

Også han advarer mot å mate ville dyr.

— Det er ikke bra, det forstyrrer hele naturen. Hvis ikke det er spesielle tilfeller der man vil hjelpe dyr som har det vanskelig i en overgang, skal man ikke mate ville dyr, sier distriktssjefen.