Våren 2002 satt Olsen varetektsfengslet i Åna fengsel mens han ventet på å få saken sin opp for Gulating lagmannsrett på nytt.

— Oppspinn

Da han like før ble frikjent av juryen i lagmannsretten, hadde Olsen forklart at det var en mann med tilknytning til Hells Angels som hadde gitt ham i oppdrag å ordne en «smellejobb» mot drapsofferet Øyvind Bjarte Madsen. Frikjennelsen ble satt til side av fagdommerne.

Ifølge Olsen ble ikke forklaringen om Hells Angels, som han i dag sier var oppspinn, tatt nådig opp av folk tilknyttet MC-klubben.

Da han satt på Åna, skal Olsen ha blitt angrepet av åtte personer, og slått med brekkjern.

— Det var åtte stykker som prøvde å ta meg. De slo meg i bakhodet med brekkjern. Jeg måtte sy, de splittet hele hodet, forklarte Olsen, som fortsatt har et stort arr synlig bak på hodet.

- Slo fra meg

Olsen hevder han klarte å slå fra seg, og at overfallsmennene ikke klarte å få ham i bakken.

I et fengslingsmøte noe senere forklarte Olsen at han fryktet for livet sitt i Åna fengsel, og at han hadde mottatt trusler om at han skulle bli drept. Han anga da forklaringen om MC-folk som en av grunnene til det.

— Forbandt du dette overfallet med Hells Angels, spurte advokat Thomas Randby i retten i dag.

— De som prøvde å ta meg visste ikke hvem jeg var. De fikk bare beskjed om at jeg var informant. Han som fikk dem til å gjøre det, og betalte dem med narkotika, han er vel hangaround i Hells Angels, sa Olsen.