Voldtekten som skal ha skjedd i en brakkeleir på Mongstad er blant de groveste eksemplene på voldtektsanmeldelser i Hordaland politidistrikt i fjor.

I forbindelse med en helg tidlig på høsten i fjor skal tyskeren ha blitt overfalt av en for ham helt fremmed person som. Tyskeren hadde lagt seg for å sove, da han ifølge anmeldelsen ble slått bevisstløs og voldtatt av en annen mann på brakken hvor han bodde.

Samme døgn som dette skal ha skjedd gikk han til politiet med en anmeldelse.

— Vi startet etterforskning umiddelbart etter at anmeldelsen var kommet inn. Vi har gjennomført en del avhør av personer ansatt på Mongstad, men har ikke kommet noe nærmere en gjerningsmann, sier Kjell Idar Vangberg, politioverbetjent ved Lindås og Meland lensmannskontor.

Politiet har sikret biologiske spor på åstedet og fra fornærmede og sendt dem til DNA-analyse.

Johan Eide, er bistandsadvokat for tyskeren.

  • Han har nå reist ut av landet. Det han har vært utsatt for har vært en stor påkjenning og har gitt ham store problemer i ettertid. Utover det avventer vi politiets etterforskning, sier Eide.

Jon Halstein Tjore er informasjonsleder på Statoil Mongstad.

  • Vi ble kjent med denne saken kort tid etter episoden, og det var vi som satte tyskeren i kontakt med politiet. Nå er det politiet som har ansvaret for etterforskningen, sier Tjore.
  • Har noe lignende skjedd hos dere tidligere?
  • Dette er svært uvanlig. Mongstad har de siste to årene hatt 10.000 arbeidere på ulike prosjekter. Dette er helt vanlige arbeidsfolk. I alle samfunn vil det være noen som ikke følger lover og regler. Det kan også ha skjedd her, sier informasjonslederen.