Ordningen med å skru gatelysene av om natten utenfor Bergen sentrum begynte i går, og direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset er bekymret for bergensernes sikkerhet.

— Veibelysningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Den reduserer dødsulykker med 65 prosent, personskader med 30 prosent og materielle skader med 15 prosent, opplyser direktøren.

Ulykkesrisikoen dobles

Ti millioner kroner regner Bergen kommune med å spare på å mørklegge veiene. Ellevset mener at dette heller vil koste samfunnet dyrt.

— Dersom slokking av gatelys fører til en dødsulykke, vil det gi samfunnskostnader på vel 22 millioner kroner, sier han.

35 prosent av politirapporterte ulykker i Norge skjer i tusmørke eller mørke.

— Vi vet ut fra forskning at dersom du kjører i mørket, øker ulykkesrisikoen en og en halv til to ganger, sier Ellevset. Risikoen er sterkere for unge bilførere enn andre, og høyere for fotgjengere enn bilister og motorsyklister.

Refleks ikke nok

— Byrådsleder Monica Mæland foreslår at folk begynner å bruke mer refleks, hva synes du om det?

— Det er for lettvint å legge skyld på fotgjengere. Dessuten er det ikke bare trafikksikkerheten som spiller inn her, gatelys gjør det også tryggere i forhold til kriminalitet, sier Trygg Trafikkdirektøren.

Ellevseth har ikke vært i kontakt med Bergen kommune i forbindelse med sparetiltaket.

— Jeg visste ikke om det før jeg så det på tv. Vi trodde ærlig talt dette var forhold som ikke eksisterte lenger.

Han forteller om forsøk i USA, Danmark, Tyskland og Sverige der man slukket annenhver gatelykt for å spare penger. Dette i seg selv førte til 15-25 prosent økning i antall ulykker.

— Jeg ville trodd Bergen kommune hadde foretatt en konsekvensvurdering i forkant av et slikt tiltak. Men når konklusjonen er at folk skal ta på refleks, skjønner jeg at det ikke er tilfelle, sier direktøren syrlig.

Leif Agnar Ellevset forstår at kommunen trenger å spare penger. Oppfordringen er likevel ikke å gjøre det på bekostning av innbyggernes sikkerhet.

— Har du et råd til politikerne?

— Slå på lyset igjen!

MØRKT: Mellom klokken ett og fem om natten er det nå mørkt utenfor Bergen sentrum. Direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset, er lite imponert over kommunens sparetiltak, og er overbevist over at antall ulykker vil øke. <p/> ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG