• Består i Norge av de fire internasjonale klubbene Hells Angels, Bandidos, Outlaws og Coffin Cheaters.
  • Disse har erklært at de tilhører den ene prosenten av MC-entusiaster som nekter å følge samfunnets lover og regler.
  • Før det nåværende MC Norway Bergen ble tatt opp som støttemedlemmer i Hells Angels i fjor, var Bergen den eneste storbyen i Norge hvor ingen av klubbene var representert.