• Det er en myte at Vadsø skummer fløten av flyktningepolitikken. Det er snarere kommuner sørpå som gjør det, mener Helge Roald, sosialsjef og leder av flyktningekontoret i Vadsø.

Flyktninger kan være god butikk for kommunen som tar imot dem. Med flyktningen følger rommelige tilskudd. Satsene for 2006 er 450.000 kroner for voksne og 430.000 kroner for barn under 18 år. Pengene fordeles over fem år med størst utbetaling de første årene.

En barnerik familie som Zirimwabagado vil altså etter dagens satser utløse nær fire millioner kroner over fem år.

I en periode var hver tiende innbygger i Vadsø enten flyktninger, asylsøker eller innvandrere, i følge avisen Finnmarken.

Nye 80-90 flyktninger hentes til Vadsø hvert år. Helge Roald innrømmer at de fleste er flyttet igjen før femårsperioden er over:

— Men det er en myte å si at vi skummer fløten av intergreringstilskuddet. Vårt mål er å kvalifisere flyktningene for arbeidsmarkedet, men her er smått med jobber. Derfor flytter de sørpå den dagen de er klare for arbeid. Deres nye bostedskommune kan da heve integreringstilskudd for dem resten av perioden, uten å ha særlige utgifter.

— Så det er søringene som skummer fløten?

— Ja, egentlig, sier Roald og legger til:

— Vi ønsker selvsagt at folk skal bosette seg permanent i Vadsø, men forstår at de reiser for å finne arbeid. Særlig etter at fiskeindustrien la ned, er det vanskelig å finne jobb her.