— Hadde de gjort det, ville vi aldri stått her i retten i dag. Den fremgangsmåten Bergen valgte, har vi aldri sett tidligere verken i Norge eller utlandet, legger han til.

Clear Channel bygger hele sitt erstatningssøksmål rundt det faktum at bystyret ikke fikk saken på bordet før 16 måneder etter at anbudet ble utlyst.

På det tidspunkt hadde Clear Channel brukt millioner på å utarbeide tilbud og forhandle med kommunen. Disse pengene krever selskapet at kommunen dekker.

Arbeidet med å skaffe Bergen reklamefinansierte bymøbler startet allerede i 2001 under det forrige byrådet.

Fremgangsmåten

I oktober 2003 skrev tidligere byråd Nils Arild Johnsen (Sp) et notat til byråde, der han skisserer en fremgangsmåte. Først utarbeides en plan for byreklamen, der det skal fremgå hvor reklamen skal plasseres og hvor omfattende avtalen skal være.

Når planen er ferdig, skulle byrådet eller bystyret ta stilling til prinsippet, foreslo Johnsen. Dette ble vedtatt.

Kort tid etter fikk Bergen nytt byråd.

I mai 2004 var planen klar. Det var et omfattende dokument på 60 sider utarbeidet av Norconsult.

Administrasjonen hadde laget en stram tidsplan. Innen første desember året etter skulle reklamen være på plass. For å rekke dette foreslo samferdselsdirektør Ove Foldnes å utlyse konkurransen al-lerede samme sommer, slik at utlysning-en kunne ligge ut de påkrevde 52 dagene i sommerferien.

— Hadde dårlig tid

Vi ser altså at kommunen hadde dårlig tid. Kanskje det er noe av forklaringen på at det gikk som det gikk, sa Clear Channels advokat Christian Galtung i sitt innledningsforedrag.

Først i september fikk byrådet presentert reklame-planen. Da fikk administrasjonen klarsignal for å stevne frem, men byrådet vedtok at kontrakten skulle tilbake til politisk godkjenning før den kunne signeres.

Det ser altså ut som at byråden helt har glemt at det var forutsatt politisk godkjenning før ulysning av konkurransen, kommenterte Galtung.

Først et år seinere fikk bystyret si ja el-ler nei til byreklamen. Det endte som kjent med at Bergen som første store by takket nei til en slik avtale.

— Et annet utfall

Jan Tore Endresen mener utfallet ville blitt et helt annet hvis kommunen hadde fulgt fremgangsmåten som Nils Arild Johnsen la opp til:

— Når bystyret har tatt stilling til prin-sippet har byrådet og administrasjonen fullmakt til å gå hele veien. Da trenger ikke saken forelegges bystyret på nytt, sier Endresen.

Kommuneadvokat Helge Strand er uenig:

Bystyret ville aldri gitt en slik avkla-ring som Clear Channel hadde ønsket seg. Det var et flertall i bystyret for prin-sippet helt frem til høsten 2005. Det som skjedde var at flertallet snudde.

Burde ikke byrådet sagt ja eller nei før utlysning?

Byrådet sa ja til utlysning i september. I praksis var det en godkjenning. Og byrådet ba om å få saken tilbake, det samme ville bystyret sagt, sier Helge Strand.

MØTAST IGJEN: 20. oktober 2005, få dagar før bystyret sa nei til Clear Channel-avtalen, følgde dåverande administrerande direktør Toivo Møller-Pettersen og direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel Norway nøye med då kommuneadvokat Helge Strand avviste at eit nei til reklameavtalen vil koste kommunen dyrt. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN
Skodvin, Helge