Borvik, som holder på med doktorgradsoppgave om forholdet mellom personvern og ytringsfrihet, tror det er klokt av Herman Friele å legge saken juridisk død.

— Hovedspørsmålet er om dette er beskyldninger og påstander egnet til å krenke Frieles gode navn og rykte. Altså: Er det umiddelbare inntrykket vi får at ordføreren faktisk har kjøpt sex? Spørsmålstegnet i «Horekunde?», samt presiseringen «sannsynligvis ikke», gjør at svaret blir nei, i hvert fall i strafferettslig forstand. Alle som leser plakaten skjønner at formuleringene er valgt kun for å vekke oppmerksomhet, sier stipendiaten på Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Et brudd på åndsverksloven tror imidlertid Borvik at Ottar har begått, ved å benytte et bilde av Friele.

— Å argumentere med at ordføreren er en offentlig person holder ikke, så lenge Friele ikke har noe som helst med kriminaliseringsdebatten å gjøre, argumenter stipendiaten.

Og oppfordrer:

— Personlig skulle jeg ønske at kjente folk tok belastningen med å kjøre en slik sak for retten. Da kunne vi fått avklart om dette er en debattform vi tillater i samfunnet. Det kunne være med på å disiplinere deltakerne i den offentlige debatten, gjøre den mer renslig.