— En leilighet i en slik blokk skal kunne brenne i 60 minutter uten at brannen sprer seg til andre leiligheter, opplyser brannteknisk rådgiver Dag Skansen, som driver Skansen Consult.

Birkelundsbakken 61 har - etter hva BT er kjent med ý betong i gulv og vegger mellom samtlige leiligheter, bortsett fra mellom fjerde etasje og loftet. Likevel spredte brannen seg i løpet av minutter. Først fra tredje til fjerde - på tross av betongskillene. Fra toppetasjen spredte brannen seg raskt via loftet og over i leiligheten ved siden av. Til slutt så øyenvitner røyken sive ut fra loftet over alle leilighetene.

— Slikt skal ikke skje. Hver branncelle - altså hver leilighet - skal tåle å brenne i 60 minutter uten spredning til andre leiligheter. Heller ikke skal brannen kunne spre seg via fasaden, sier Dag Skansen.

Huset, som eies av den kommunale Bergen Bolig og Byfornyelse, sto ferdig i 1989.

— Slutten av 80-tallet var en periode med mye feiltolkning av loven og lite effektiv kontroll. Resultatet er mange brannfarlige bygg, mener Skansen.

— Det er en rekke bygg fra denne perioden som ikke holder de kravene som ligger i loven, sier Dag Skansen.

Representanter for huseieren - BBB - var i går på brannstedet. Direktør Audun Øiestad sier at BBB regner med raskt å finne nye midlertidige boliger til dem som ikke får flytte tilbake.