Mellom 4000 og 6000 liter vann fosset ut i Universitetet i Bergen (UiB) sine lokaler i Nygårdsgaten 5, onsdag morgen.

Lekkasjen oppsto i forbindelse med riving av en vegg i andre etasje. Det opplyser eiendomssjef Even Berge.

Deler av veggen skal ha falt over ende, og ødelagt et sprinklerhode. Selv om det var mange til stede, og noen av håndverkerne sporenstreks løp for å stenge hovedstoppekranen, rakk altså flere tusen liter vann å renne ut.

Løp for å kjøpe presenning

I etasjen like under holder bildearkivet til Universitetsbiblioteket til. Da de ansatte der ble varslet om lekkasjen, løp de med en gang for å kjøpe presenninger som de kunne dekke alle skap med. Slik holdet de bildene tørre, selv om vann etterhvert begynte å piple gjennom bygget, fra etasjen over.

— Det siste jeg hørte fra biblioteket er at de regner med at ingenting er skadet, og det er takket være den resolutte handlingen fra de ansatte. Denne samlingen har stor historisk verdi, og det ville vært tragisk om den ble skadet, sier Berge.

- Skal ikke ha sprinkleranlegg

Statsarkivar Yngve Nedrebø er sterkt kritisk til at UiB har sprinkleranlegg i bygget der de også har et arkiv. Ifølge Forskrift om offentlege arkiv skal det ikke være vannrør i spesialrom for arkiv. Lokalene skal også være sikret slik at vann og fukt ikke trenger inn.

Nedrebø peker på at det da kan være et like stort problem med vannrør som kan lekke i etasjen over, slik det skjedde onsdag morgen.

— Dette har jeg vært i møte med universitetet om tidligere. Dette er Bergens viktigste samling av fotografier, og de kan påføres betydelig skade av vann. Det samme gjelder nok negativene, sier Nedrebø.

Han sier argumentet fra UiBs side var at brannsikkerheten ville være svekket uten sprinkleranlegg. Nedrebø sier lovverket krever andre løsninger, som for eksempel begrenset tilgang til oksygen i rom med arkiver.

En vekker

Eiendomssjef Berge er enig med statsarkivaren, og sier onsdagens lekkasje var en vekker for UiB.

— Det er all grunn til å ta dette inn over seg. Vi må gjøre en risikovurdering, og se om vi kan finne en bedre løsning, for eksempel der samlingene blir flyttet, sier Berge.