• Uten informanter og kontakter står vi på bar bakke. Når kilder blir blåst, gjør det noe med viljen hos andre til å hjelpe politiet.

Det sier Lars Holmen, leder i Norsk narkotikapolitiforening.

— Narkotikasaker er noe av det vanskeligste vi har når det gjelder å beskytte kilder. På den ene siden er det fra miljøene selv den beste informasjonen kommer. På den andre siden vet vi det at om informasjonen kommer frem, så kan vi sette menneskers liv i fare, sier Holmen.

Han sier det er flere eksempler på at politiet har henlagt viktige saker av hensynet til kilder. Den drøyeste saken er fra 2002 da riksadvokaten henla en sak mot en person som var tiltalt for å være involvert i en sak med 36 kilo heroin.

-Ideelt sett skulle politiet hatt et bedre kildevern enn vi har i dag, og det er behov for mye kunnskap hos de politifolkene som jobber opp mot informanter, sier Holmen.