— Dette er uklokt, og en provoserende sløsing med fellesskapets penger. Vi trenger en ny, fremtidsrettet terminal, ikke flikking på den gamle, mener Grung.

Gruppelederen for Arbeiderpartiet i fylkestinget er full av lovord om byrådets planer for en ny bydel rundt Bygarasjen. Planene, inkludert riving av Bygarasjen, ble presentert av byrådet i går.

Reguleringsplanen for området kan, med god fremdrift, bli vedtatt av bystyret til neste år.

Grung er derimot langt mindre imponert over at de borgerlige i henholdsvis by og fylke, etter hennes oppfatning, ikke har klart å samordne seg om byutviklingen i Bergen.

- Total mangel på samarbeid

Hun viser til at det i fjor høst startet en omfattende oppussing av Bergen busstasjon - i et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Skyss og Bergen storsenter.

— Fylkespolitikerne har vist en total mangel på evne til å samarbeide med Bergen om en fremtidsrettetbyutvikling. Mot et samlet bystyre gikk fylkestinget inn for å bruke 190 millioner kroner av bompengene til oppgradering av busstasjonen. Arbeidet som nå pågår, har en kostnadsramme på 110 millioner. I tillegg er det også tvilsomt hvilken effekt opprusting av kollektivterminaler har på bruk av kollektiv, sier Grung.

— Alternativet var å bruke 110 millioner til å byggesykkelstier, kollektivfelt og trygge skoleveier, som Bergen har et akutt behov for. Da fremstår investeringen som enda mer meningsløs bruk av offentlige penger, sier Grung.

Nå er hun redd for at de 110 millionene kan være bortkastet, gitt at de nye bydelsplanene blir en realitet.

I sist fylkesutvalg, for en uke siden, stilte hun spørsmål om det var mulig å stoppe de videre arbeidene på busstasjonen.

— Svaret jeg fikk var at den neste fasen av byggeplanene vil komme opp til politisk behandling. Hvor mye som brukes nå i den første fasen, vet jeg ikke på stående fot. Men det er åpenbart snakk om mye penger, sier Grung.

Ville ha ny terminal i 2010

Grung satt som komitéleder for byutvikling i 2010, da Nordea ønsket å utvikle det samme området som byrådet la frem planer for i dag.

— Vi som bypolitikere kom da med innspill om at dette var løsningen, å lage en ny bydel og en ny kollektivterminal, i stedet for å lappe på den gamle terminalen. Vi ba Lisbeth Iversen om å kontakte de borgerlige i fylket om vårt syn, men i stedet bestemte fylket å bruke 190 millioner fra bergensprogrammet til opprustning av den eksisterende busstasjonen, sier Grung, og viser til et enstemmig vedtak fra fylkestinget i desember 2010.

- Men vil ikke den nyoppussede terminalen kunne overleve en riving av Bygarasjen?

— Neppe. Når man planlegger en ny bydel, bør man stå fritt. Ikke være bundet opp av et venterom i midten av en rundkjøring for busser. Nordea sitt forslag i 2010 viste forslag på moderne terminaler som vil kreve mindre areal, svarer Grung.

Da BT torsdag spurte byråd Filip Rygg om opprustningen av kollektivterminalen under Bygarasjen, lovte Rygg at terminalen skal overleve.

«Utrolig viktig grep»

— Ideelt sett burde opprustingen ha vært utsatt, men fylkeskommunen sier at det aller meste av det som bygges vil overleve en riving av garasjen, sier Rygg til BT.

En annen som er kraftig positiv til de nye bydelsplanene fra byrådet, er Steinar Kristoffersen. Han er daglig leder i Bergen Sentrum AS.

— Disse planene er noe av det viktigste som kan skje for utviklingen av Bergen sentrum. De er et utrolig viktig grep for å støtte opp om den gamle sentrumskjernen, at folk kommer nærmere og ikke minst at man kan få flere mennesker inn i sentrum, sier Kristoffersen.

Han tror en ny bydel som skissert vil få positive følger ikke minst for handelen i sentrum, men også for bruk av kultur-, underholdnings- og serveringstilbud.

— Det er mange spennende tanker og ideer om byutviklingen for tiden. Ting har tradisjonelt tatt tid, det har vært litt av bøygen. Jeg håper de får til en rask fremdrift med disse nye planene, uten altfor mange omkamper.

Hva mener du?

BYDELSPLANENE: Slik ser byrådet for seg det nye området rundt Bygarasjen. Aps Ruth Grung mener området trenger en ny, fremtidsrettet kollektivterminal, og at den pågående oppgraderingen av busstasjonen er sløseri. På illustrasjonen er området sett fra sør, med svømmeanlegget, videregående skole, kanal og nybygg ved Bygarasjen.
Norconsult/Bergen kommune