• Vi er skuffet over at det er tatt ut drapstiltale, men samtidig var min klient forberedt på at det kunne skje, sier advokat Trond Christiansen.

Han forsvarer den tiltalte 31-åringen.

— Han har hele tiden forklart at han handlet i nødverge og at han følte seg truet av avdøde. Selv om det nå er tatt ut drapstiltale, så vil nødverge bli et viktig tema under rettssaken, sier Christiansen til BT.

— Min klient har forberedt seg på at det kunne bli en rettssak. Likevel er en slik avgjørelse tøff å takle.

Han registrerer at de pårørende reagerer på hvordan saken har blitt behandlet.

— De har fått se like mye av dokumenter som meg. Jeg synes heller ikke det er naturlig at partene fortløpende skal ha innsyn i påtalemyndighetens behandling, sier Christiansen.

Han har likevel ikke problem med å forstå at pårørende har behov for informasjon.

— Det gjelder alle impliserte i en så alvorlig sak. Dette er tragisk for alle parter, sier Christiansen.

Minstestraffen for forsettlig drap er seks års fengsel. Ved spesielle omstendigheter kan retten gå under dette. Nødverge-saker er eksempler hvor det har skjedd.