Dette går frem av budsjettforslaget som ble lagt frem i går. Leikvangprosjektet ser derimot ut til å være i havn, takket være generøse bidrag fra Trond Mohn.

«Kulturhuset forventes åpnet i 2013», står det i budsjettforslaget. Dette betyr sannsynligvis at kommunen legger opp til en avtale der Nordea og Steen & Strøm bygger huset, mens kommunen står for driften.

Kulturhus

I driftsbudsjettet for kulturhuset er det kun satt av 6 millioner til inventar frem til 2012. Byrådet forklarer de manglende ambisjonene med at Bergen mottar for liten andel av statlige og fylkeskommunale kulturmidler — sett i lys både av befolkningsmengden og kunst og kulturlivets betydning. «Det krever systematisk arbeid å sikre at Bergen får en rimelig andel av en bebudet, vesentlig økning av statlige kulturbudsjett» skriver byrådet i budsjettforslaget.

– Dette er samme modell som er brukt i Fana, sier leder av kulturhuskomiteen Roald Heggernes.

– Skuffende

– Vi så jo signalet allerede i fjor, da budsjettet ble halvert til 25 millioner. Det som blir viktig nå, er å sikre en god driftsavtale, slik at huset ikke blir for dyrt å bruke for det frivillige kulturlivet.

– Er du skuffet?

– Det er veldig skuffende at kommunen yter så lite som de gjør. Behovene for inventar er langt større enn det som kan dekkes av 6 millioner over to år. Det er utrolig kjipt at kommunen er kommet i den situasjon at de ikke har mulighet til å investere noe.

Leikvang

Leikvangprosjektet er derimot årets budsjettvinner fra Åsane. «Leikvang skole antas ferdigstilt til skolestart høsten 2013» står det i budsjettforslaget, mens friidrettshallen innarbeides med 48 millioner i 2009. Sistnevnte er i hovedsak finansiert ved gave fra Trond Mohn - noe som gjør at byrådet har kunnet omdisponere 5 millioner som tidligere var avsatt til prosjektet til påbygging av Sandslihallen.

Langevannet kajakkanlegg er ikke drøftet i budsjettforslaget, men henvises til idrettsplanen. En siste nyhet for Åsane er opprettelsen av et nytt NAV-kontor. Dette har lagt i kortene en stund, og forventes å bli viktig for en god samordning av tjenestene.

Har kommunen prioritert pengene riktig? Si din mening i kommentarfeltet under:

SKUFFET: ¿ Det er veldig skuffende at kommunen yter så lite som de gjør, sier leder av kulturhuskomiteen Roald Heggernes. Foto: Thomas Gangstøe.