Organisasjonen Bevar Hardanger mener det er unødvendig med ny kraftlinje for å sikre strømforsyningen i Bergen. I stedet tar de til orde for omfattende strømsparing.

Fredag legger gruppen fram en rapport som skal vise hvordan en utbygging i Hardanger kan unngås, skriver Nationen. Tirsdag i neste uke kommer de fire utredningene om sjøkabelalternativet gjennom vestlandslandskapet.

Strømtap

Leveringssikkerheten kan løses med tiltak på både produksjonssiden og forbrukssiden, mener Bevar Hardanger. Organisasjonen stiller nå spørsmål ved beregningen Statnett har basert seg på i saken.

— Vi mener denne har mangler. Blant annet er det ikke tatt hensyn til strømtap i de lokale nettene som følge av at mer kraft skal overføres til bergensområdet. Men selv uten dette regnestykket, er en kraftlinje mindre lønnsomt enn for eksempel energieffektivisering, sier styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger.

Effektivisering

Han viser blant annet til en rapport utarbeidet av Bellona og Siemens som viser at energieffektivisering i kommuner, bedrifter og hos private kan gi et kutt på 29 prosent i strømforbruket.

— Vi snakker ikke om rasjonering, men om små grep som å skru av varmekablene noen timer, sier Rasmussen.