Arbeiderpartiets Per Rune Henriksen sukker tungt når vi presenterer den ferske statistikken fra NAV. Han var riktignok forberedt på at ventetiden for stønad og trygd ville bli lengre enn før for mange grupper da ledigheten steg utover høsten i fjor.

Men Henriksen, som sitter i Stortingets arbeids— og sosialkomité, så allerede for et år siden at denne opphopningen av saker var bekymringsfull og uverdig. Det var også bakgrunnen for at han i en interpellasjon ba den daværende arbeids- og inkluderingsministeren gripe inn. Resultatet var en bevilgning på 100 mill. kroner til nye stillinger i NAV i første omgang.

– Det ble absolutt en bedring til å begynne med. Restansen av saker gikk ned, men den økte dessverre fra oktober. Det verste av alt er de helt kurante saker som er blitt liggende så lenge nede i saksbunkene, fordi det brukes mye tid på de vanskeligste. Denne situasjonen er uholdbar.

Henriksen stiller også spørsmål ved organiseringen innenfor NAV, der skrankepersonalet sender altfor mange «enkle» saker videre til behandling og vedtak i forvaltningsenheten i NAV.

– Dette er helt meningsløst, for vi har sett nok av eksempler på at folk må vente både vinter og vår på å få innvilget noe så enkelt som et frikort!

Slik jeg ser det, bunner mye av problemet med NAV i at altfor mange saker sendes over til forvaltningsenheten.