— Det er oppsiktsvekkende, skremmende og svært beklagelig at et regjeringsparti oppfordrer ulovlige innvandrere til å bryte norsk lov, sier Per Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Frp.

Nå håper han at Kristin Halvorsen vil rydde i egne rekker. - Fremtredende politikere i Bergen SV kan ikke ha disse holdningene. Det er direkte useriøst.

Amundsen er helt klar på at MUF-erne nå må reise tilbake til Nord-Irak.- De har prøvd sin sak opp og ned i mente, og har ingen krav på beskyttelse i Norge. Det er å misbruke norsk godhet og gjestfrihet å tro at man skal kunne presse seg til et opphold her, sier Amundsen.

Byrådsleder Monica Mæland (H) er heller ikke på linje med Miljeteig.

— Jeg forstår at det menneskelige aspektet i denne saken er så sterkt at man føler for å ty til ulovlige virkemidler, men det er ikke akseptabelt at politikere gjør det. Vi må forholde oss til de vedtakene som blir fattet, og bruke lovlige virkemidler som å protestere på avgjørelsen eller begjære omgjøring, sier byrådslederen.