Det sier Rudolf Christoffersen i spesialgruppen Exit i Hordaland politidistrikt til Aftenposten.no. Han jobber spesielt med menneskehandel, og rullet opp saken om rumenske rombarn som skal opp i retten mars neste år.

Syv personer fra Romania er siktet for grov menneskehandel med seks mindreårige jenter. Politiet mener de siktede, som nekter straffskyld, tvang jentene til å tigge, stjele og selge falske gullsmykker for å skaffe dem penger. Siktelsen inkluderer også tvangsgifting av barn ned i 11-årsalderen, og voldtekt.

— Man synes å ha glemt at Barnekonvensjonen gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge, også rombarn, fortsetter han.Aftenposten.no har også skrevet om politiet i Oslo som mener at stadig flere rom-barn bor ute i Oslo. Blant annet mener politiet å funnet en 3-åring og en 4-åring som bodde ute.

Falske foreldre

Christoffersen mener politiet og barnevernet har forsømt sine oppgaver i menneskehandelsaken som skal opp for retten neste år.

— Vi har sett at de har operert over hele Norge, men i de andre politidistriktene har de i stor grad bare fått bøter for brudd på utlendingsloven, tyverier, salg av falske gullvarer, uten at noen har vurdert om dette er menneskehandel. En av de fornærmede, da 13 og 14 år gammel, ble i 2008 og 2009 arrestert 28 ganger ulike steder i Norge for straffbare forhold. Politiet og barnevernet gjorde ikke annet enn å levere barna tilbake til dem som påsto de var foreldrene, men som ikke er det. Det er et eksempel på hvordan denne type saker er blitt behandlet, sier han til Aftenposten.no.

- Så barnevernet har ikke undersøkt dette?

— Nei, og det er gjennomgående. Vi har innhentet rapportene fra politi og barnevern i de politidistriktene de er pågrepet i. Der står det at de er utlevert til foreldrene, og det står navnet på foreldrene, men vi har avdekket at de ikke er foreldrene. Det er skremmende hvor lite politi og barnevern har gjort for å beskytte disse barna mot utnytting, sier han.

En av de siktede skal ha blant annet i 2009 hatt seksuell omgang med en av jentene flere ganger i Norge. Det skal ha medført at hun ble gravid og fødte en datter, 15 år gammel. Politiet forteller at hun som 15-åring skal ha overnattet på et offentlig toalett med sin syv måneder gamle datter.

— Det synes å ha vært et utbredt oppfatning at dette er jo sigøynere, og det er slik sigøynere lever. Ingen har spurt seg om barna blir utnyttet. At man gjemmer seg bak en kultur, har gjort at politiet og barnevernet ikke har tatt tak i dette, hevder han.

Regjeringen vil endre barneloven

Statssekretæren til barne- og familieminster Audun Lysbakken, Henriette Westhrin (SV), vil ikke kommentere denne enkeltsaken.

— Jeg kjenner ikke enkeltsakene og vet ikke hvilke vurderinger barnevernet har gjort. Men det er ingen tvil om at barneloven gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av statsborgerskap, oppholdsstatus eller bakgrunn. Dersom man har mistanke om at barn er utsatt for menneskehandel er det viktig å sette i gang raske tiltak. Det har vært et problem at en del barn ikke ønsker å få hjelp fordi de kan være presset av menneskehandlerne eller at de er de eneste de kjenner i Norge. Derfor skal vi foreslå å endre barneloven så det skal være lov å bruke tvang overfor barn som er utsatt for menneskehandel, sier hun.

Aftenposten.no har henvendt seg til Riksadvokaten for å få en kommentar på politiets innsats, men Riksadvokaten har ikke besvart henvendelsen.

På dette toalettet, mellom Bergen og Voss, skal en 15 år gammel jente ha overnattet med sin syv måneder gamle baby. Hun skal ha vært offer for menneskehandel og voldtekt.
POLITIET