— Flere barn per voksen.

— Mindre plass å boltre seg på.

— Færre utdannete førskolelærere til å ta seg av barna.

Dette frykter Utdanningsforbundet blir konsekvensen hvis forslagene til den nye barnehageloven blir vedtatt.

— Vi reagerer fordi vi frykter det vil føre til rasering av barnehagene hvis forslagene blir stående, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet.

Hun tror forslaget er et forsøk på en lettvint løsning fra regjeringen for å fjerne køene av barn som venter på barnehageplass.

— Norge som nasjon må ha råd til å sikre full barnehagedekning uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier hun.

- Reduserte krav

Utdanningsforbundet tolker lovforslaget slik:

I dag sier loven at det skal være én pedagogisk leder per 14-18 barn over tre år, og én per 7-9 barn under tre år. Det mest drastiske forslaget til ny barnehagelov foreslår å fjerne bemanningsnormen.

I dagens lov står det at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærere. Forslaget som Barne- og familiedepartementet har sendt ut til høring, åpner opp for at det ikke lenger skal stilles krav til kompetanse eller bemanning.

Dagens veiledende arealnorm sier at et barn over tre år skal ha fire kvadratmeter å boltre seg på. I forslaget til ny lov overlater departementet til kommunene å sørge for tilstrekkelig areal i barnehagene.

Provosert

— Jeg tror dette handler om at vi har en Høyre-dominert regjering som har stor tro på lokal frihet. Samtidig sultefôrer de kommunene økonomisk. Dette går ikke i hop, sier Hjetland.

— Så lenge mange kommuner har økonomiske problemer, må man sikre utsatte grupper som barn og eldre gjennom sentrale retningslinjer, mener lederen.

Hjetlands utspill provoserer statsråd Laila Dåvøys statssekretær Hans Olav Syversen.

— Det er forstemmende at man til dels kjører frem skrekkpropaganda, sier han til BT.

— Jeg registrerer at Utdanningsforbundet uttaler seg som om det kun foreligger ett alternativ. Det som ligger i forslaget er både alternativ med spesifikke utdanningskrav og alternativ med tilfredsstillende pedagogisk bemanning. Selv det alternativet de raser mot, forutsetter førskolelærere, sier Syvertsen.

- LETTVINT LØSNING: Leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet tror Barne- og familiedepartementets forslag til ny barnehagelov er et forsøk på en lettvint løsning fra regjeringen for å fjerne køene av barn som venter på barnehageplass.
Arkivfoto: Per-Svein Reed