MARIT HOLM marit.holm@bt.no — Jeg synes det er skrekkelig at folk kan bli behandlet på denne måten. Har man en depresjon, er man ute av stand til å møte i retten. Nok et tegn på at psykisk sykdom ikke blir tatt på alvor, sier Tove Nordlie Ødegård, leder av Mental Helse i Hordaland. Kurt Oddekalv selv legger ikke skjul på at han er dypt skuffet over rettsvesenet.- Dette er en utrolig belastning. Jeg sparkes når jeg ligger nede. Sånn føles det i hvert fall for meg, sier Kurt Oddekalv. 25 prosent friskmeldt Gulating lagmannsrett mener at sykdomstilfellet til Oddekalv ikke er akutt, og at han har hatt god tid til å forberede saken siden berammelsen har vært kjent siden mai 2000. I tillegg viser retten til at Oddekalv har vært 25 prosent friskmeldt de siste månedene. Dermed forutsettes han å ha kapasitet til vanlig saksforberedelse. Men Tove Nordlie Ødegård i Mental Helse i Hordaland mener dette bare viser at lagmannsretten ikke har forståelse for hvordan en depresjon arter seg: - Etter at psykiatrien har vært kjørt frem som satsingsområde, og den ene kjendisen etter den andre har bidratt til å alminneliggjøre psykiske lidelser, skulle man tro at samfunnet var kommet lenger. Men dessverre er det fortsatt fordommer mot psykiatriske lidelser. Dessverre er det fortsatt noen som tror at man kan gjemme seg bak en depresjon, sier Tove Nordlie Ødegård. Fotografert på kontoret - Jeg har vært i rettssaker fem-seks ganger tidligere. Jeg har aldri gjort forsøk på å sykmelde meg fordi jeg ville unngå en fight. Flere medisinsk sakkyndige sier at det ville være direkte skadelig for meg å møte i retten nå. Likevel tror de altså at jeg simulerer at jeg er syk, sier Kurt Oddekalv.Han forteller at motparten har fotografert når han har vært på kontoret - angivelig for å sannsynliggjøre at han egentlig er frisk.- Jeg har prokura. De ansatte får ikke lønn uten at jeg skriver under. Jeg klarer å sette navnet mitt på et papir. Jeg går på gaten og kjører bil og har ikke opphørt å eksistere. Men jeg har ikke vært i stand til å jobbe med en eneste miljøsak det siste halve året, sier Kurt Oddekalv.