To måneder er gått siden snøskredulykken i Eikedalen, der Bård Sirisiy Skaale (29) og Leif Klette (31) mistet livet.

Torsdag ble rapporten fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) offentliggjort. Den konkluderer med at det var naturen som utløste skredet, ikke mennesker.

— Dette er en sjelden konklusjon for skredulykker, sier en av rapportens forfattere, Kjetil Bratlien.

- Naturlig utløst

Siden den tragiske ulykken, har det vært spekulert i om skiløpere kan ha forårsaket en kollaps i snølaget, slik at det spredte seg oppover fjellsiden.

Men rapporten tilbakeviser dette, og mener en snøfokk øverst i fjellsiden var utløsende: «Det ansees som mest sannsynlig at skredet var naturlig utløst pga. snøfokk øverst i fjellsiden og at skredet startet ved øvre bruddkant ved ca. kote 900».

Det er Kjetil Brattlien i NGI og Ørjan Jensen i Skipatruljen ved Eikedalen skisenter som har skrevet rapporten. De har innhentet informasjon fra blant andre Røde Kors, politiet og brannvesen.

Rapporten beskriver hvordan de involverte holdt på å bygge et hopp, da det uten forvarsel «kom en sky av små iskorn i stor fart. Så kom et kraftig lufttrykk som slo dem overende og kastet flere av dem rundt i salto. Deretter kom snømassene og førte dem anslagsvis 20-50 meter nedover».

Vinden skapte problemer

Det blåste mye døgnet før ulykken. Dette var med på å utløse skredet, ifølge den ferske rapporten:

«Det var pent vær, sol og noen kuldegrader med mye vind i fjellet da ulykken skjedde. Dagen før ulykken var temperaturen litt under null grader og det kom ca. 20 cm snø. Det var mye vind ulykkesdagen og natten før, og dette ga mye snøtransport ut i fjellsiden der skredet løsnet»

— Når det blåser transporteres snø som legger seg snø i bratte heng, forklarer Brattlien.Det var en spesiell forvinter med lite nedbør og kaldt vær i området rundt Kvamskogen. Den uvanlige forvinteren skapte vedvarende svake lag nede i snødekket som antas å ha vært medvirkende til skredet.

Brattlien er tydelig på at nedbør kombinert med vind var avgjørende.

— Hvis det ikke hadde blåst, så hadde det ikke gått noen skred her, sier han.

Sjelden konklusjon

Rapportens konklusjon hører til sjeldenhetene. De fleste som omkommer i snøskred utløser skredet selv, eller det er noen i gruppen som har utløst det.

— I 90 prosent av skredulykkene er skredet utløst av skiløpere. Det er unntaksvis at det er et naturlig utløst skred, forteller Brattlien.

Han forklarer hvor lett det kan være for skiløpere å utløse skred.

— Et snølag kan kollapse under beina dine, og dette bruddet kan spre seg veldig langt, sier han.

Rapporten omhandler også redningsarbeidet etter skredulykken. Den antyder at leteaksjonen kunne ha vært mer effektiv:

«Opplysninger tyder på at det ikke ble foretatt et systematisk overflatesøk, eller systematisk søk av hele skredet med skredsøker, til tross for at en av de savnede hadde skredsøker. Opplysninger indikerer også at letingen i begynnelsen hovedsakelig ble konsentrert i nedre del av skredmassene» heter det i rapporten

— Når man driver sø, skaffer man seg først et overblikk, og ser etter ting som stikker opp av snøen ellersignaler fra skredsøker. Det er det vi kaller et «systematisk overflatesøk», sier Kjetil Bratlien.

— Etter det vi kjenner til ble ikke dette gjort.

Tidkrevende søk

Rapporten omtaler hvordan mye av letingen foregikk i søkelinjer, hvor man går manngard med søkepinner.

— Det er den tradisjonelle måten å søke på, men dette er veldig tidkrevende, sier Brattlien.

Det var først når man fikk lånt en skredsøker og gikk høyere opp i skredet, at søket ga resultat.

«Den ene overlevende ble funnet lengre oppe i terrenget etter å ligget under snøen i én time og fem minutter. Han var den eneste av de fem rastatte snøbrettkjørerne som hadde skredsøker, og det var også denne som gjorde at han ble funnet. De to omkomne ble funnet ti til 15 minutter etter dette. Den ene ble erklært død på stedet, men den andre døde på sykehuset fem timer senere»

— Det vanlige er å overleve et kvarter under snøen, men de fleste er døde etter en halvtime.

— Tiden er kritisk når noen er tatt av skred. Det er derfor kameratredningsutstyret med spade, skredsøker og søkestang er så viktig, avslutter han.

Les rapporten