De to fartøyene «Arcturus» og «Rosemount» ble rutinemessig kontrollert på Vikingbanken i dag.

— Kystvakten avdekket en stor andel fisk under minstemålet, forteller kapteinløytnant Øystein Flatval-Larsen, skipssjef om bord på kystvaktskipet «Ålesund».

22 prosent av fangsten besto av fisk som var for liten.

Trålposen var ikke laget slik at fisk under minstemålet kunne slippe gjennom, ifølge en pressemelding fra kystvaktskipet.

Begge fartøyene vil bli politianmeldt. De var tirsdag kveld på vei til Bergen sammen med kystvaktskipet, med forventet ankomst klokken 08 onsdag morgen.

Fiskebåtene befant seg om lag 90 nautiske mil (167 kilometer) vest av Bergen da de ble kontrollert.