Mens Kolltveittunnelen på Sotra er stengt, blir det skiltet omkjøring over broen til Bildøy, og derfra inn på motorveien igjen for bilister som skal til Bergen.

Annbjørg Algerøy i trafikksikringsgruppen ved Kolltveit skole frykter at omkjøringen vil føre til sterkt økt trafikk gjennom boligområdet på Kolltveit.

Smal skolevei — Dette er en smal vei uten fortau, og det er skoleveien til elevene ved Kolltveit skole, sier hun.

Algerøy mener at skoleveien til de nesten 200 barneskoleelevene var farlig allerede før Kolltveittunnelen ble stengt.

— I fjor fikk vi midler til å sette opp tre fotgjengerfelt med fartsdumper og ekstra belysning. Vi håpet at dette skulle være på plass til skolen begynte i høst, men det har ikke skjedd, sier hun.

Alternativ rute Nå håper hun Statens vegvesen heller vil sende omkjøringstrafikken via Blommen og rett ned til Bildøy, der bilene kan kjøre inn på motorveien igjen.

— Denne veien går utenom bebygd område. Hvis folk nå venner seg til å kjøre gamleveien på Kolltveit er det gjort, sier hun.

Algerøy foreslår at Statens vegvesen setter opp skilt med «Gjennomkjøring forbudt» på Kolltveitvegen for å få bilistene til å velge den alternative ruten via Blommen.

Vegvesenet vurderer Fungerende distriktssjef Arild Hegrenæs i Statens vegvesen tror mange bilister kommer til å velge veien over Blommen uansett.

Vegvesenet følger med på trafikken gjennom boligområdet, og vil sette inn tiltak for å begrense trafikken hvis det blir nødvendig.

Hegrenæs er ikke avvisende til forslaget om å forby gjennomkjøring.

— Vi har ikke kommet til den konklusjonen, men vi vurderer det, sier han.

Kan ta uker Kolltveittunnelen ble stengt på ubestemt tid etter at alarmen gikk under en rutinekontroll onsdag kveld.

— Skummattene i taket ble tatt ned, og da oppdaget vi dårlig fjell. Rasfaren er så stor at tunnelen må stenges, sier Stian Rosnes, vaktoperatør i Statens Vegvesen.

Det er fortsatt uklart hvor lenge tunnelen blir stengt.

— Vi må regne med opp mot to uker, men vi håper det skal være et romslig anslag, sier Hegrenæs.

OMKJØRING: Annbjørg Algerøy vil ha omkjøring via Blommen (blå stiplet linje) i stedet for gjennom Kolltveit (rød stiplet linje)