— Jeg har bedt om å bli orientert om de virkninger innstrammingene i Bergen nå får ved skolene, opplyser utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland. Hun har innkalt til et møte neste uke der hun vil bli nærmere orientert om konsekvensene av innstrammingene for byens barn.

Tre avgjørende forhold

Det er om lovene brytes Kjellbjørg Lunde særlig vil undersøke. Tre forhold opptar henne i den forbindelse:

1. Elever i småskolen skal ikke sendes hjem, men ha tilsyn på skolen om det ikke kan skaffes vikar.

2. Spesialundervisning kan ikke kuttes ut fra budsjetthensyn.

3. Holdes elevene på skolen hele høsten uten å få reise ut i lokalmiljøet for å hente impulser, bryter det med forutsetningene for den nye skolen.

— Vi kan forstå at det blir krise ved en skole hvis mange lærere blir syke samtidig. Men skolen har ikke lov å planlegge at elevene sendes hjem fordi det ikke er penger til vikar, understreker Kjellbjørg Lund. TV-Hordaland meldte onsdag at elever ved Bønes skole var sendt hjem og at foreldre møtte neste dag for å forsikre seg om at noe slikt ikke skjedde igjen.

Fleksibiliteten svekkes

Skolene kan ikke kutte spesialundervisningen. Kjellbjørg Lunde ser nå tendenser til at flere foreldre sikrer seg spesialtimer for sine barn i stedet for at barna får ekstra hjelp i klassen. Hun frykter at skolenes mulighet til å drive fleksibelt svekkes, fordi penger til delingstimer kuttes.

— En moderne skole må ha romsligere vilkår fordi skoleplanen forutsetter det. Elevene må ut av klasserommene og til museene, Akvariet og Grieghallen for å oppleve noe. Vi er nær lovbrudd om ikke det skjer, påpeker Kjellbjørg Lunde og tror dette ennå ikke har gått opp for sentrale og lokale politikere.

Det er ikke noe nytt at her er sprik mellom ønsker og muligheter i skolen. Kjellbjørg Lunde mener det og er et faktum at ressurstilgangen til skolen ikke er dårlig. Det er mer krevende å leve opp til forventningene. Politikerne har selv reelt skapt dem ved å love å satse på skolen.

— Det er rett at foreldre engasjerer seg. Hvordan samfunnskaken deles er et politisk spørsmål, mener Kjellbjørg Lunde og understreker at kvaliteten ved skolene i Bergen er god.

ER UROLIG: Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde vil nøye følge utviklingen ved skolene i Bergen for å forsikre seg om at loven ikke brytes. Tidligere denne uken gikk elevene ved skoler i Åsane ut i streik.
JAN LILLEBØ