– Kjersti Toppe er imot at vi kutter i midlene til bemanning i barnehagene. Hun sier selv at hun er tilhenger av at vi bruker mer penger på oppgradering av skolene i kommunen, men hun sier ingenting om hvor vi skal ta pengene fra, sier byråd for barnehage og skole, Tomas Moltu, til Åsane Tidende, etter at Senterpartiets Kjersti Toppe i fredagens Åsane Tidende uttalte at byråden fremsto som svært lite troverdig.

– Det byråd Moltu unnlater å nevne i intervjuet er at hans byråd foreslår å kutte budsjettmidler til de samme barnehagene han i artikkelen mener skal fokusere på innhold og kvalitet. I 2009 skal Moltu kutte 10,5 millioner på barnehagebudsjettet. Kuttet skal økes til 32,2 millioner i 2010 og 42 millioner i 2011, forklarte Toppe, og fortsatte:

– Byrådet grunngir kuttet med det samme argumentet Moltu bruker i artikkelen som argument for god standard i barnehagene, nemlig at Bergen bruker mer enn sammenliknbare kommuner på barnehage.

Les også: — Regjeringens ansvar

Ikke dårligere

Moltu svarer:

– Det stemmer at en del av pengene i skolesatsingen kommer fra kutt i barnehage. Det er imidlertid bare en liten del. Å være politiker medfører ansvar for å ta forsvarlige beslutninger. Kjersti Toppe ville nok ikke klage på standarden på en barnehage i Trondheim, som følger de fastsatte bemanningsnormene. I Bergen har vi vært langt bedre enn de fastsatte normene, og at vi nå kutter noe i budsjettet, betyr det ikke en dårligere barnehagekvalitet. Vi vil fortsatt følge den bemanningsnormen som er satt, sier han.

– Du sier at det skal fokuseres på kvalitet og innhold i barnehagene. Er ikke bemanningen den aller viktigste delen av dette?

– Jo. Det er det. Men det går an å heve standarden på flere måter, blant annet med etterutdanning. Husk at vi forsøker å ta fornuftige valg ut ifra de forutsetninger som er gitt oss av den regjeringen Kjersti Toppes Senterpartiet er en del av. Dersom regjeringen ønsket en bedre bemanningsnorm, ville det blitt gjort nasjonalt. Regjeringen kunne også stoppet diskrimineringen av private aktører, for å gi bedre vilkår. Det er svært krevende å prioritere, og noen vil alltid føle seg urettferdig behandlet. Nå må skolene prioriteres, avslutter han.

MÅ PRIORITERES: Skolene i Åsane må prioriteres, sier byråd Tomas Moltu.
Andreas Isaksen
SVARER: Tomas Moltu svarer i dag på kritikken fra Kjersti Toppe.
Andreas Isaksen
KRITISK: Kjersti Toppe (Sp) stiller seg kritisk til byrådets prioriteringer.
Andreas Isaksen