• Skolene må legge til rette for at de som ikke har pc hjemme, får gjort arbeidet på skolen, sier byråd Hans Carl Tveit.

— På grunnskolenivå kan man ikke pålegge hjemmene å ha fullt datautstyr, sier byråden for oppvekst.

En mulighet kan være å låne utstyr fra skolen. Men i Bergensskolene er det i dag gjennomsnittlig syv elever per pc. På Gimle skole er det nesten seks elever per datamaskin.

— Vi skal investere betydelig i datatettheten i skolene, og har avsatt store beløp til innkjøp av datautstyr, sier Tveit.

Ungdomsskolene skal prioriteres i denne satsingen.

— Vi har hatt problemstillingen oppe i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), sier leder Cecilie Abrahamsen.

Tar skolene its learning i bruk, må forutsetningen være at ungdommene har tilgang på gratis datamaskiner i skolens regi, mener Abrahamsen.

På Gimle skole er klasserommene åpne to timer etter skoletid, og FAU-lederen mener i utgangspunktet at det er nok tid til å få gjort leksene.

— Men papir må være et alternativ til nett, sier Abrahamsen som mener skolen må finne en løsning for de elevene dette gjelder.