Denne uken fikk kunnskapsminister Øystein Djupedal overlevert en rapport om frafall i videregående skole. En rekke tiltak ble lansert for å bøte på problemet.

Venstres skolepolitiske talsmann, Odd Einar Dørum, tror ikke tiltak i videregående skole alene vil stoppe frafallet av elever.

— I rapporten lanseres det en rekke fornuftige tiltak, men arbeidet med å stoppe et slikt frafall må begynne mye tidligere. Det må starte i grunnskolen, sier Dørum og viser til sine erfaringer som mangeårig justispolitiker og statsråd

— Er det noe jeg har lært i et langt liv som justispolitiker, så er det at når det glipper for barn og unge, så glipper det tidlig. Her er vi også inne på et av de viktigste områdene i integrasjonspolitikken.

Trenger mest, får minst

Dørum viser til forskning som tyder på at de elevene som trenger mest hjelp i liten grad blir ivaretatt av faglært personell men i stedet ofte blir overlatt til ufaglærte.

— Det kan ikke være slik at vi bruker den delen av arbeidskraften ved norske skoler som er lavest utdannet på de elevene som krever mest oppfølging. Det må være omvendt, mener Dørum.

Løsningen er flere og mer spesialpedagogisk kompetanse i klasserommene på grunnskolen, mener Dørum.

— Også i dag er det et ideal i skolen å se hver enkelt elev og dens behov. Men vi må ha mer av det. Det krever gode lærere, gode rådgivere og flere spesialpedagoger.

— Fagre ord. Men hvordan skal vi få til det?

— Spesialpedagogikken må bygges inn i lærerutdanningen fra første start. Det krever en systematisk videreutdanning av lærerne. I tillegg må lærerjobben og rådgiverjobbene bli mer attraktive. Vi snakker også om en alminnelig opprustning av skolen.