• Bergensskolen kan drive forsvarlig med de innsparinger som er vedtatt. Det forsikret byråd Geir Kjell Andersland (V) i bystyret i går kveld.

Bakgrunnen var en interpellasjon fra Ragnhild Hedemann. Byrådet har bestemt at skal sektoren skal spare en prosent på driftsutgiftene i år. Hedemann og mange av de ansatte innen skolesektoren mente det innebærer en kraftig forringelse av skoletilbudet fra høsten.

— Det blir blant annet ikke råd til skidager, skoleturer eller ekstratimer, mener Hedemann som er SVs gruppeleder i bystyret.

Andersland imøtegikk disse påstandene og viste til at Bergen er den av storbyene som har flest midler til rådighet pr. elev.

Men Torstein Dahle bare fnøs av byrådens forsikringer.

— Å komme med gjennomsnittstall er like galt som å si at en som har beina i fryseboksen og hodet i peisen, har det bra, sa RVeren.

Anderslands partifelle, Hans-Carl Tveit forsvarte byrådet

— SV krisemaksimerer. Å kalle Bergen en "versting-by" på skolefronten, har ikke rot i virkeligheten.