GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiedererstrom@bt.no

Protestene mot sykehjemsplanenen har vært omfattende, uten at det har overbevist byrådet om at planene må droppes. Årsaken er en påstått mangel på andre tomter i bydelen.

Men det finnes tomt, og kommunen har forhandlet om å overta den. — Disse viktige opplysningene er ikke med i sakspapirene som er fremlagt for bystyret, sier Frps gruppeleder i bystyret Arne Sortevik. Han har varslet mistillit mot byrådene Tom Knudsen og Kristin Ravnanger under bystyrets møte i dag.Allerede 22. juni i fjor var kommunen i møte med Opus AS der selskapet tilbød kommunen å overta et ferdig utviklet sykehjemsprosjekt på Tertnesflaten.

Kunne rekke fristen - Byavdelingen var interessert i å overta, på grunn av usikkerheten rundt de mange protestene mot Ulsetskogen, forteller Tore Jensen i Opus Bergen.

I oktober ble det avklart at det var mulig å få ferdig en reguleringsplan innen sommeren, den frist Husbanken den gang hadde satt for å få prosjekt med i eldrepakken.6. november sendte Opus et kontraktsforslag til kommunen med bakgrunn i den enighet som var oppnådd. Kommunen kan overta prosjekt og tomt, men har ingen forpliktelser til å bruke det prosjektet Opus har fått laget. Siden hørte ikke selskapet et ord.7. desember behandler byrådet planene for sykehjem i Ulsetskogen. I sakspapirene heter det at "Alternativ lokalisering med tilsvarende egnethet er ikke funnet bydelen".Det står ikke et ord i sakspapirene om at det finnes andre alternativ, og at kommunen har forhandlet om disse.

Purret kommunen Opus har i mellomtiden purret kommunen en rekke ganger uten å få tilbakemelding. 16. januar, etter at selskapet er blitt oppmerksom på at saken nå skal opp for bystyret, sender de brev til kommunalråd Kristin Ravnanger om at tilbudet på Tertnesflaten står ved lag.Ravnanger svarer ikke. Det gjør derimot kommunaldirektør Audun Øiestad, som gjennom høsten har vært i flere møter med Opus om prosjektet.Øiestad skriver, to og en halv måned etter at tilbudet ble fremsatt: "dessverre (har) fremdriften for reguleringssaken i Midtkleiva medført at vi er redd for at tomten på Tertnesflaten i.o.m. den uavklarte reguleringsmessige status, ikke vil fremstå som alternativ på grunn av den fastsatte frist i juni d.å. for innsending av prosjekt til Husbanken."

— Dette er uryddig saksbehandling. Administrasjonen har unnlatt å svare på forslaget til kontrakt, og kommer så to og en halv måned etter og sier at de ikke rekker tidsfristene, sier Tore Jensen i Opus Bergen AS.

På toppen av det hele viser det seg at fristene fra Husbanken er utvidet. Kommunen trenger ikke å sende en endelig søknad før 30. november, og likevel komme med i betraktning for statlige tilskudd.

Les også: Sortevik varsler mistillitUkjent med forhandlinger