Skutleforteller at han heller ikke koblet politiets henvendelse med narkosaken iFana. Bare dager før svarte han nei da BT spurte ham om han på noen måte varinvolvert i den saken.

— Jeg svartedet fordi jeg ikke hadde hatt noe med saken å gjøre på det tidspunktet. Jeg bleveldig overrasket den morgenen jeg ble hentet av politiet. Jeg hadde ikke fåttforvarsel om noe, og jeg kom heller ikke på hva det kunne dreie seg om da jegsatt på politistasjonen, sier han.

Avhørt i ni timer

Skutle blesittende ni timer i avhør hos politiet. Der ble han konfrontert medopplysninger om at han skulle ha røykt hasj på et nachspiel, noe han innrømmet.

I går lotHøyre Skutle snakke ut om saken, for første gang på over en uke. Først iDagsrevyen, deretter slapp andre medier til. 24-åringen var først og fremstopptatt av å si at han hadde gjort en stor feil.— Dette er enpinlig og kjedelig sak som jeg svært gjerne skulle vært foruten. Jeg angrerveldig sterkt på det, men det er ikke så mye jeg kan gjøre med det nå. Jegforstår veldig godt de som er sint på meg. Det som kanskje gjør mest vondt, erat jeg har sviktet som det forbildet jeg skal være for andre ungdommer, sierSkutle.

- Tankeløs handling

- Hadde du ikke tenkt over hva det å være stortingsrepresentant innebærer?

— Jo, og jeg har vært bevisst på at jeg nå måtte gjøre ting veldig ryddig. For eksempel har jeg holdt på en med oppussing der jeg har vært opptatt av det. Men på dette nachspielet tenktejeg vel ikke i det hele tatt. Da hadde jeg gått derfra.Det var en tankeløs handling som jeg angrer veldig på, svarer Skutle.

Han avviser at narkotika er spesielt utbredt i Unge Høyre.

-Jeg harvært på hundrevis av Unge Høyre-arrangementer, og aldri noen gang sett ellerhørt at det er brukt narkotika. Husk at Unge Høyre har nesten tusen betalendemedlemmer i Hordaland, sier Skutle.

- Men her erdet snakk om Unge Høyre-politikere med ledende verv?

— Det erriktig at noen har hatt betydelige verv, og jeg skal ikke prøve å bortforklartedet som er gjort. Unge Høyre har sin hovedmålgruppe blant videregående elever,og undersøkelser viser jo at hasjbruk dessverre er ganske utbredt der.

Vil ikkesnakke om nachspielet

BT hartidligere skrevet at hasjrøykingen skjedde på nachspielet etter årsmøtet iHordaland Unge Høyre 1. februar. Det ønsker Skutle verken å bekrefte elleravkrefte.

— Jeg vilikke si noe om hvor eller når det skjedde, av hensyn til de andre som var pådenne festen.

- Har røykthasj flere ganger enn den ene?

— Jeg harinnrømmet at jeg har brukt cannabis, men detaljene i min ni timer langeforklaring vil jeg ikke gå inn i en offentlig diskusjon om. Dette er en sak somfortsatt er under etterforskning.

- Skuffendeog skremmende

Skutleønsker ikke å kritisere politiet for måten de har etterforsket saken på.

— Politiethar bare gjort jobben sin. Når man gjør noe galt, så må man innse at det blirkonsekvenser. Noe annet hadde vært helt meningsløst, sier han.

- Men tror dupolitiet har behandlet deg strengere fordi du er stortingsrepresentant?

— Det vil jegikke spekulere i. Politiet har de ressursene de har, og jeg tar for gitt atpolitiet prioriterer ressursene på best mulig måte.Advokat JohnChristian Elden har i et blogginnlegg beskyldt politiet for å ha lekket Skutlesnavn til media på forhånd. Det kommenterer Skutle slik:

— Hvis detstemmer det han antyder, er det litt skuffende og skremmende. Men jeg må bareforutsette at politiet er profesjonelle og følger lovene når det gjeldertaushetsbelagt informasjon.

- Blir ikke sendt til galgen

Han vilheller ikke kritisere Høyre for måten partiet har håndtert saken på.

— Når detgjelder spørsmålet om nulltoleranse, tror jeg mange misforstått. Det betyr bareat det ikke er akseptert å bryte loven,ikke at man blir frosset ut eller sendt til galgen. Når man gjør noe manikke burde gjøre, får det en konsekvens. - Mandag erdu tilbake på Stortinget. Vil du få de samme oppgavene og statusen som du haddefør denne saken?

— Det erklart at tilliten til meg har fått seg en knekk, også i partigruppen. Men jegføler jeg har blitt godt ivaretatt av partikolleger, og er takknemlig for allhjelp og støtte. Så skal jeg prøve å gjenoppbygge tilliten gradvis.