I utgangspunktet har ikke tiltalte anledning til å stille egne spørsmål i retten, kun gi kommentarer etter at vitnet er ferdig. Lagdommer Jon Atle Njøsen i Gulating lagmannsrett har flere ganger forsøkt å innprente dette hos den 40 år gamle marineoffiseren.

Sufflør

I formiddag fikk Ramsland nok en gang beskjed om å stille spørsmålene gjennom sin forsvarer, advokat Kaj Wigum.

Denne ekkometoden — hvor 40-åringen hvisker sitt spørsmål til forsvareren, som så repeterer det høyt - holdt Ramsland seg til i to spørsmål. Så tok han over regien selv, og gikk direkte på vitnet med sine spørsmål. Uten at dommeren brøt inn.

Det samme gjentok seg da de to neste vitnene forklarte seg.

Da vitne nummer fire var ferdig, fikk Ramsland en tydelig beskjed om kun å la forsvareren ta seg av spørsmålene. Da brøt rettsoppnevnt psykiater, Jon Geir Høyersten, inn:

Tydelig misfornøyd

— Rettens administrator har gjentatte ganger sagt at det ikke er anledning for deg å stille spørsmål. Da lurer jeg på: Skjønner du ikke hva administrator sier eller velger du å overse det?

— Jeg spør gjennom min advokat og gir kommentarer etterpå. Det er jeg gitt full anledning til av retten, hevdet Ramsland.

40-åringen er tydelig misfornøyd med at han ikke kommer til orde like ofte som han ønsker. Han er lovet en runde på tampen av rettssaken, hvor han kan få forklare seg om det han har på hjertet.

REAGERTE: Rettsoppnevnt psykiater, Jon Geir Høyersten, reagerte.