— Vi har ingen problemer med å forstå at ligger en historie bak hver sak og at dette er vanskelig for dem. Men vi mener at her har alle de fem beboerne hatt nok kunnskap til å reklamere før. De skulle ha reklamert som følge av den informasjonen de fikk i november 2008. Da fikk de vite at det dreide seg om skader som ”har betydning for byggets og beboernes sikkerhet”, ifølge fagsjef Marianne Kvanvik i Protector forsikring.

— Men Bergen tingrett har sagt sitt i denne saken?

— Bergen tingrett har avsagt dom i tre andre saker, ikke denne konkrete saken. Vi er ikke enige i denne dommen, som for øvrig er anket. Vi ser blant annet hen til en dom fra Høyesterett i februar i år. Derfor mener vi det er grunn til å prøve saken for retten, sier Kvanvik.

— Bestrider dere at huset er rasfarlig, da?

— Jeg har ikke grunnlag til å bestride de tekniske rapportene som foreligger i saken, sier Kvanvik.

— Hvorfor har dere akseptert heving i en annen sak mellom en kjøper og selger i Ladegårdsgaten?

— Denne personen reklamerte innen rimelig tid slik loven krever, allerede i november 2008.

— Tenker dere på det personlige midt oppe i dette? Tar det så lang tid å behandle en reklamasjon, trekvart år?

— Vi har tanker for alle de berørte parter i sameiet Ladegårdsgaten. Vi mottok først rapporten fra Multiconsult i desember, og på bakgrunn av den fattet vi vår avgjørelse i januar 2010, sier Kvanvik

Hun understreker at de fem sakene som kommer opp i juli er ulike. De har reklamert til forskjellige tider.

Protector har fått mye kritikk i mediene for å hale ut sakene og være vanskeligere enn andre forsikringsselskaper.

— Driver dere uthalingstaktikk?

— Nei, det er ikke riktig. Snarere tvert imot. Det er økonomisk sett svært ugunstig at saker haler ut i tid, da dette medfører at en utbetaling blir mye høyere på grunn av renter og omkostninger. Vi er best tjent med at et korrekt oppgjør finner sted så tidlig som mulig. Det er en påstand som blir fremsatt mot forsikringsselskaper uten forankring i virkeligheten, sier Kvanvik.