BT fortalte mandag om ansatte i bedriften ClampOn på Laksevåg, som startet underskriftsaksjon mot rushtidsavgiften som bystyret i Bergen har vedtatt skal innføres.

Byrådets forslag til rushtidsavgift innebærer at det vil koste 45 kroner å passere bomringen i rushet, 19 kroner utenom. Flere ansatte i laksevågbedriften mener at dette er et ran, og at det er umulig for dem å unngå å kjøre bil i rushet, dersom de skal jobbe vanlig arbeidsdag og ha et normalt familieliv.I etterkant har andre ansatte ved bedriften tatt kontakt med BT for å si at ikke alle støtter aksjonen.

— Rammer uheldig

— Vi har forståelse for det synet som de ansatte aksjonerer for. Dette er nettopp de samme argumentene vi har fremført, men ikke fått gehør for verken hos opposisjonspartiene i bystyret med Ap i spissen, eller hos en del av de faglige utredningene vi har fått om temaet, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen.

  • Det er trist at småbarnsfamilier og de som har arbeidsplasser på et sted som Laksevåg blir rammet av dette

Han er enig i at rushtidsavgift spesielt rammer småbarnsfamilier som er nødt til å passere bomringen, men som ikke har et godt kollektivtilbud mellom der de bor og jobber.

— Det er trist at småbarnsfamilier og de som har arbeidsplasser på et sted som Laksevåg blir rammet av dette. Høyre ville helst ventet med dette tiltaket, primært til vi har fått anledning til å vurdere en modell av miljødifferensierte bompenger. Vi er mer opptatt av langsiktige og forutsigbare løsninger. Tidsdifferensiering er ikke basert på langsiktighet, og vi har hele tiden sagt at dette rammer uheldig for mange å innføre dette, sier han.

Ny køpris-konflikt i Høyre

Skansens uttalelser står delvis i kontrast til det byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) sa da han la frem forslaget om køprising.

— Jeg tror uansett at dette er en riktig løsning. Den er ubeleilig for dem som rammes, og er avhengig av å kjøre bil i rushtiden. Men det er en endring som vil redusere trafikken i rushtiden, og som må til for å få en mer miljøvennlig by, sa Smith-Sivertsen 29. januar.

Som leder i programkomiteen står også Smith-Sivertsen bak et forslag om å få køprising inn i Bergen Høyres program. Det har tidligere vært harde debatter om dette tiltaket i partiet, og tidligere årsmøter har nesten delt seg på midten i spørsmålet. I 2010 var det Unge Høyre, med Peter Christian Frølich i spissen, som kjempet for køprising, mens byrådsleder Monica Mæland kjempet hardt imot.Forslaget om miljødifferensierte bompenger – det vil si at biler som forurenser mye skal betale mer i bomringen – ble i sin tid lansert som en kompromissløsning mellom fløyene. Men så langt har man ikke fått lovhjemmel av regjeringen til å innføre noe sånt.

Årsmøte tirsdag kveld

Tirsdag kveld er det årsmøte i Bergen Høyre igjen. Programpunktet om køprising skal ikke behandles der, men på et eget representskapsmøte som vedtar programmet i slutten av mars.

Likevel kan debatten komme opp. Skansen står sammen med andre bak en resolusjon om styrking av kollektivtrafikk som følge av køprisingen.Selv om Skansen støtter aksjonistene, har han ett forbehold:

— Det er at vi må gjøre noe med byluften. Dette er et kollektivt ansvar for alle innbyggerne i Bergen. Veldig mange mennesker unnlater å være med å ta hensyn til luftforurensningen. Særlig gjelder det de som ennå ikke har tatt innover seg at de faktisk burde tatt kollektiv i stedet for å sitte i egen bil som ren matpakkekjører.

Skal evalueres

Asle Steiestøl Wingsternes, også han fra Høyre og leder i komité for miljø og byutvikling, vil presisere at vedtaket som komiteen gjorde forrige uke innebærer at ordningen med rushtidsavgift skal evalueres etter ett år.

Dersom det viser seg at avgiften ikke har gitt den tiltenkte trafikknedgangen, skal "nødvendige endringer foretas".

— Det kan for eksempel bety innføring av mer miljødifferensierte modeller, sier Wingsternes.

Selv om det var byrådet som la frem forslaget om rushtidsavgift, skjedde det etter press fra bystyreflertallet. Frps gruppeleder Tor Woldseth påpeker at hans parti tok dissens i byrådet, og kommer til å stemme imot i bystyret.

— Vi er de eneste som stemmer imot dette. Det er fordi vi er helt enige med de innvendingene som aksjonistene kommer med, sier Woldseth.