Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) frykter at folk er i ferd med å miste tilliten til sykehusene. Nå ber hun landets sykehusledelser om å skjerpe seg.

I et brev som helseministeren har sendt til styreledere og administrerende direktører i landets helseforetak, krever statsråden at styrene og ledelsen forsterker sitt arbeid for å sikre pasientsikkerheten. I tillegg ber hun sykehusene om å lære av de feilene de gjør, skriver Vårt Land.

— Jeg forventer at det er stor oppmerksomhet på internkontroll og risikostyring for å forebygge uønskede hendelser, og at det utvikles en virksomhetskultur hvor læring står sentralt, slik at vi lærer av hendelsene og ikke gjør dem om igjen, skriver Strøm-Erichsen i brevet.

Helsetilsynet er positive til at statsråden tar opp problemet. Direktør Lars E. Hanssen sier at han sjelden har opplevd statsråder som tar opp dette så tydelig.

— Mange helseforetak har ikke tatt uønskede hendelser på alvor. De har ikke vært flinke nok til å melde ifra og har ikke vært gode nok til å lære av feilene, mener Hanssen.