Her står det at det amerikanske luftforsvaret året før opplyste om at nye kraftigere radarer medfører store økninger i røntgenstråler fra visse senderdeler. Målinger ga alarmerende data.

Den svenske håndboken opplyser også om røntgenfaren og skriver at sendere med svært høy spenning som sender ut røntgenstråler må skjermes med bly hvis personell ferdes i nærheten av dem.

— Ikke noe problem

— Vi gjorde målinger av en sender lik den i TORI-radaren, og vi fant at den avgav såkalt myk røntgenstråling. Nivåene var så lave at vi ikke anså dem som noe problem for personell, sier John-Olof Thulin til BT. Han arbeidet i Philips da radaren ble produsert og solgt til Sjøforsvaret.

Radarsenderen på «Kvikk» og søsterfartøyene sto i et skap i veggen ved en trapp til rommene under dekk. Folk gikk forbi senderen hele tiden.

Skremmende

— Røntgenstråling har jeg i alle fall aldri hørt om. Jeg og mine barn er heldigvis friske, men det er litt skremmende å tenke på hva vi ble utsatt for og at det kan ha påført andre skader, sier Ingvar Fosheim.

— Det ser ut som radarinspeksjonen bare kvitterte for å ha mottatt skrivet og sendte det tilbake til arkivet. Jeg oppdaterte rundt 1970 en bok om stråling fra radar og radiosendere som Sjøforsvaret brukte, og røntgen var ikke noe tema i den forbindelse, sier Øyvind Garvik.

Ingen hjelp å få

Garvik arbeidet i Sjøforsvarsstaben da han i februar 1996 fikk melding om at personell fra «Kvikk» hadde fått barn med medfødte skader som kunne skyldes stråling. Han husker den første reaksjonen.

— Hvorfor vet ikke vi noe om dette, spurte stabssjefen. - Vi prøvde å få en oversikt over hva forskningen visste om misdannelser og stråling, men det var ingen hjelp å få verken hos Forsvarets forskningsinstitutt eller andre fagmiljøer som vi kontaktet. De hadde ingen kunnskaper som kunne bidra til å kaste lys over de meldte skadene, sier Garvik.

- Forsiktighetsregler

— Stråling var jo en del av vår hverdag, og vi hadde våre forsiktighetsregler - spesielt at det var livsfarlig å berøre utstyr under sending på grunn av høyspenning, sier Ragnar V. Nordseng til BT. Han arbeidet i radarinspeksjonen rundt 1960 .

— Jeg husker ikke om vi fikk noe skriv eller om det var noen spesiell diskusjon om radarstråling; dette er jo lenge siden nå. Men om temaet var oppe, var det i hvert fall ikke så opphausset som det ble etter «Kvikk»-saken, sier Nordseng.