• Seksuell trakassering av unge jenter er et relativt utbredt fenomen, men det blir gjerne bagatellisert.

Det sier forsker Svein Mossige ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

— «Boys will be boys» er en vanlig måte å unnskylde slik oppførsel. Det er et godt stykke igjen før skolene tar seksuell trakassering like alvorlig som generell mobbing, sier Mossige.

Lite forskning i Norge

En undersøkelse fra Stockholm, Ørebro-undersøkelsen i 2002, viser at seks av ti jenter har blitt klådd på. Syv av ti er blitt kalt «hore», «bitch» eller «ludder». Jenter på alle ungdomsskoler i en bydel i Stockholm ble intervjuet. Undersøkelsen vakte stor oppmerksomhet da den ble offentliggjort.

Det finnes ikke tilsvarende undersøkelser i Norge. En studie Mossige hadde ansvar for blant 18 år gamle jenter for noen år siden, viste at 30 prosent av jentene hadde opplevd å bli presset til seksuelle handlinger som de selv ikke ønsket å være med på.

— Jentene fortalte at dette skjedde oftest når de var 14-15-16 år gamle, og guttene var på deres egen alder, sier forskeren.

- Mer seksualisert

Han sier at seksuell trakassering har funnet sted til alle tider.

— Voksne kan kjenne det igjen fra egen oppvekst, sier Mossige.

— Kjønnsrollene er blitt veldig seksualiserte de senere årene. Det er vanskeligere å være jente, sier prosjektleder Hannah Helseth i prosjektet «Sett grenser».

Prosjektet er den eneste satsingen mot seksuell trakassering i skolen.

— Populærkulturen lærer jenter at de skal være deilige og seksuelt aggressive. Mange ender med å få et kjipt forhold til kroppen sin, og blir med på ting de egentlig ikke har lyst til, sier Helseth.

Folkeskikk

Når prosjektlederen spør guttene hun har holdt kurs for om hvorfor de kaller jentene horer, får hun ofte dette til svar:

— «Hva mener du med det? De er jo horer? De kler seg som horer og ber om det», er svar vi ofte får, sier Hannah Helseth.

— Dette er det all grunn til å ta alvorlig. Dette handler om folkeskikk, og at en ikke skal snakke og oppføre seg slik mot andre. Skolene bør bevisstgjøre elevene på hva som er akseptabelt av språk og omgangsformer, sier Ingunn Alver, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland.