• Nå har byrådet en mulighet til å vise at det er politikere og ikke utbyggere som bestemmer boligpolitikken i Bergen, sier en Ole-Petter Tellefsen i Svartediket Vel.

Velforeningen har kjempet en meget aktiv kamp mot utbyggerne i denne saken.

Tellefsen er ikke overrasket over det som nå ser ut til å bli utfallet. Han viser til vedtaket i komité for byutvikling er klart, samt at byrådsleder Monica Mæland har vært tydelig på at det ikke skal gis dispensasjon fra kravet om godkjent avkjørsel.

Tellefsen tror konsekvensen vil bli at utbygger må rive blokken og bygge nytt, men da uten ytterligere dispensasjoner.

— Dette har vært bevisst fra utbyggers side. Nå sitter de med skjegget i postkassen. De har visst om dette hele veien, sier Tellefsen.

— Men føler meg aldri trygg på noe i denne saken. Til det har det skjedd for mye.