— Det foregår ikke noe smugling blant mannskapet som jeg kjenner til. Det er for såvidt helt ukjent for meg, sier hovedtillitsvalgt på «Jupiter», Frode Birkeland.

Han påpeker at mange av de ansatte vil føle det svært urettferdig å bli hengt ut som smuglere.

— Det er viktig å ikke skjære alle over én kam, sier Birkeland.

BT var til stede da «Jupiter», som går i rute til Newcastle, la til ved Skoltegrunnskaien i går ettermiddag. Da var bare én eller to fra mannskapet innom tollboden, ifølge tollerne på stedet. Det samme var tilfelle på onsdag, da «Fjord Norway» kom fra Hanstholm i Danmark.

Hotellsjef Sven-Erik Svendsen på «Jupiter» sier at det alltid vil være enkelte som lar seg friste til å smugle.

— Men hvis vi tenker på hvor mange vi er om bord - 140 ansatte i sommersesongen - så er problemet forsvinnende lite. Det er ikke noe vi plages med.