HANS K. MJELVA

ANDREAS BAKKE FOSS

TONE TVEØY STRØM-GUNDERSEN

I 2005 søkte Hordaland fylkeskommune til Vegdirektoratet om å få etablere et felles administrasjonsselskap for bompengeselskapene i fylket. Vegdirektoratet tok seg ikke engang tid til å svare, ifølge fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

Hun er derfor kritisk til kritikken fra Vegdirektoratet, som kom frem i gårsdagens BT/Aftenposten. Der får en rekke bomselskap i Hordaland og resten av landet kritikk fordi de har for høye driftskostnader. Fylkesordføreren mer enn antyder at Vegdirektoratet har sin egen agenda i saken:

– Vegdirektoratet vil sikkert ha hatt et statlig selskap, sier hun.

Nyborg vil nå ta ny kontakt med Vegdirektoratet, ved veidirektør Terje Moe Gustavsen. Målet er å få dem til å se på søknaden om et felles administrasjonsselskap i Hordaland på nytt.

Norges Automobil-Forbund (NAF) mener det er helt uakseptabelt at bompengeselskapene sløser bort så mange kroner i driften.

– Som forbrukere krever vi at pengene brukes på vei, ikke til turer på danskebåten for styremedlemmene, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

I motsetning til fylkesordfører Nyborg mener de løsningen på sløsingen er å samle alle bompengeselskapene i ett, stort statlig selskap.

– Det vil gi bedre kontroll med utgiftene, og mer vei for hver krone for oss bilister, sier Glomsaker.

Nestlederen i Stortingets transport— og kommunikasjonskomité, Torstein Rudihagen (Ap), synes forslaget fra NAF er interessant.

– Jeg kommer til å be departementet se på mulighetene for å rasjonalisere driften, sier han.