17 kantiner fikk karakterer «mindre bra» etter Mattilsynet uanmeldte inspeksjon. Blant dem som kom dårligst ut er Hordaland politidistrikts kantine. Virksomheten har fått varsel om å utbedre. Dette var noe av det inspektørene satte fingeren på:

  • Dårlig orden på tørrlager
  • Manglende vedlikehold
  • Uklar definisjon av hva vaskene skulle brukes til
  • Dårlig renhold, skitne vifter og mugg i tak
  • Garderobe og toalett tilfredsstilte ikke kravene

Bedre enn restaurantene

Andre kantiner som kom dårlig ut var NRK Hordaland, ISS sparebanken Vest, ISS Statoil, Beredt kantine i NAV-huset og SIB sin kantine på HF-bygget.

– De fleste avvikene gikk på kravet om at de ansatte i kantinene skal ha gode garderobeforhold og egne toalett, sier Margrethe Wold, førsteinspektør i Mattilsynets distriktskontor for Bergen.

Mattilsynet er likevel fornøyd med helhetsinntrykket.

– Kantinene klarer seg bra sammenlignet med restaurantbransjen. Vårt inntrykk er at maten som serveres på bedriftskantinene er trygg, sier Wold.

Bare to kantiner fikk karakteren svært bra. Det var Eurest kantine i Bergen Rådhus og ISS Telenor på Kokstad.

FÅR KRITIKK: Politiet har en av byens skitneste kantiner, ifølge Mattilsynet.
Bergens Tidende